Content Section

Luottoriskitakuu

Sisällysluettelo

Luottoriskitakuu

Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta.

Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta. Takuulla katetaan valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen liittyvää ja/tai ulkomaiselta ostajalta olevaan saatavaan liittyvää kaupallista riskiä. Takuulla voidaan myös kattaa ostajan maasta aiheutuvaa poliittista riskiä sekä suvereenia riskiä, kun valtio on luotonsaaja tai takaaja.

  • Kaupallisia riskejä ovat ostajan maksukyvyttömyys ja maksuhaluttomuus. Kaupallisen riskin takuukate on enintään 95 %.
  • Poliittiset riskit ovat ostajan maasta johtuvia riskejä, joihin ostaja ja viejä eivät voi vaikuttaa. Poliittisia riskejä ovat esimerkiksi maksuvaluutan siirron rajoittaminen, velkojen vakauttaminen tai sota ja kapina. Poliittisten riskien takuukate on yleensä 100 %.

Julkisena vientitakuulaitoksena Finnvera ei EU-valtiontukisääntöjen vuoksi voi normaalisti taata alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoja seuraaviin maihin:

  • Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari, USA, Uusi Seelanti, Viro
  • Uusia ostajia voidaan hyväksyä takuiden piiriin 31.12.2021 saakka, ja luottorajojen puitteissa voi vientikauppoja tehdä 29.6.2022 saakka 

Koronapandemian vuoksi EU-komissio otti käyttöön laajan toimenpidepaketin, jonka yksi osa on tiedonanto lyhytaikaisesta luottovakuutuksesta. Tiedonannon mukaan EU-maat ja muut läntiset teollisuusmaat on väliaikaisesti julistettu ei-markkinakelpoisiksi vuoden 2021 loppuun asti. Näin ollen Finnvera voi väliaikaisesti harkita lyhyen riskiajan luottoriskitakuiden myöntämistä näihin maihin. 

Luottoriskitakuun ehdot

Takuu voidaan myöntää yksittäiselle vientikaupalle tai limiittinä jatkuville toimituksille. Takuu sopii hyvin sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientikauppojen luottoriskien kattamiseen. Takuukate on yleensä 75–90 %.

Takuu myönnetään viejälle. Vientikaupan on täytettävä edellytys suomalaisesta intressistä. Kaupan maksuehtojen on oltava kansainvälisen käytännön mukaiset.

Ostajien luottokelpoisuus tutkitaan yleensä luottotietojen ja tilinpäätöstietojen perusteella. Ostajamaiden luottokelpoisuutta tutkitaan seuraamalla niiden taloudellista ja poliittista tilannetta.

EU-maihin ja eräisiin läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvassa viennissä Finnvera voi normaalisti myöntää takuita vain, jos maksuaika on kaksi vuotta tai pidempi.

Vientikaupan maksuehdot/vientiluottosopimus

Finnvera noudattaa vientiluottosopimuksen säännöksiä. OECD-maat ovat sopineet julkisin varoin tuettujen kahden vuoden ja tätä pidempien vientiluottojen ehdoista ns. vientiluottosopimuksessa. Siinä määritellään luottojen korot, luottoajat ja luotto-osuudet sekä takaisinmaksujen alkamisajankohdat.

Käteisosuuden on oltava vähintään 15 % vientikaupan arvosta, ja luotto-osuus voi olla enintään 85 %. Luottoajan enimmäispituuteen vaikuttavat kaupan kohde, kauppahinta ja ostajan maan luokitus. Luoton takaisinmaksun on tapahduttava puolivuosittain yhtä suurina erinä ilman vapaavuosia.

Ostajamaat luokitellaan kansantuotteen mukaan kahteen ryhmään, joille on määritelty omat luottoajat. 

Enimmäisluottoajat

  • suhteellisen rikkaat maat: 5 vuotta (poikkeustapauksissa 8,5 vuotta)
  • suhteellisen köyhät maat: 10 vuotta.

Takuumaksu

Luottoriskitakuun takuumaksu määräytyy tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat ostajan ja ostajamaan luotto kelpoisuus sekä kaupan maksuehdot ja vakuudet.

Takuuhakemuksen käsittelystä sekä takuuseen tehtävistä muutoksista peritään käsittelymaksu.

Luottoriskitakuun hakeminen

Toimituksen jälkeistä takuuta on haettava ennen toimitusta ja valmistusaikaista takuuta ennen sopimuksen solmimista. Takuuhakemusten käsittelyssä otetaan huomioon sekä lahjontaan 
että ympäristöarviointiin liittyvät määräykset.

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan PDF-hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa sähköpostilla Finnveraan.

Lisätietoa uudistuneesta PDF-hakemuslomakkeesta

Korvauksen hakeminen

Vientitakuun edunsaaja, eli takuunottaja, joka on yleensä pankki tai viejä, hakee vientitakuuseen perustuvaa korvausta kirjallisesti allekirjoitetulla hakemuksella. Korvauksen hakijana voi olla myös korvausoikeuksien siirronsaaja. 

Lue lisää korvausten hakemisesta

""

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?