Content Section
Uutiset

EU-sääntelyä lyhyen maksuajan luottovakuutuksista teollisuusmaihin uudistettu

Finnveran väliaikainen lupa vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja läntisiin teollisuusmaihin päättyy vuoden 2012 lopussa. EU on julkaisut 19.12. päivitetyn tiedonannon, joka rajoittaa julkisten vientitakuulaitosten lyhytaikaista vientiluottovakuutustoimintaa sillä alueella, jolla yksityiset luottovakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutusturvaa. Suomi on tähän tiedonantoon perustuen hakenut uutta poikkeuslupaa vakuuttaa kauppoja rajatuissa tapauksissa.

Uusi lyhyen maksuajan luottovakuutuksia koskeva lainsäädäntö on voimassa 1.1.2013–31.12.2018. Lainsäädännön perusperiaate säilyy ennallaan. Julkiset vientitakuulaitokset eivät saa vakuuttaa alle kahden vuoden riskejä seuraavissa maissa: EU-maat, Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA. Tietyissä poikkeustapauksissa tästä periaatteesta voidaan poiketa.

Suomi  on hakenut uutta poikkeuslupaa koskien seuraavia EU-komission markkinapuutealueiksi tunnistamia tapauksia:

  1. hakijana on suomalainen pk-yritys, jonka vuotuinen vientiliikevaihto on korkeintaan kaksi miljoonaa euroa
  2. kun vakuutetaan yksittäistä yli 180 päivän riskiä/kauppaa.

Komissio on päättänyt poistaa Kreikan väliaikaisesti uuden tiedonannon markkinariskimaiden luettelosta vuoden 2013 loppuun asti.