Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

EU-regleringen av kreditförsäkringar med kort betalningstid till industriländerna har förnyats

21.12.2012

Finnveras tillfälliga tillstånd att försäkra exportaffärer med kort betalningstid till industriländerna i väst går ut i slutet av år 2012. Den 19 december publicerade EU ett uppdaterat meddelande som begränsar de offentliga exportgarantiinstitutens kortfristiga exportkreditförsäkringsverksamhet inom områden där privata kreditförsäkringsbolag erbjuder försäkringsskydd. Utifrån detta meddelande har Finland ansökt om ny dispens för försäkring av affärer i begränsade fall.

Den nya lagstiftningen om kreditförsäkringar med kort betalningstid gäller 1.1.2013–31.12.2018. Grundprincipen i lagstiftningen förblir oförändrad. Offentliga exportgarantiinstitut får inte försäkra risker med en riskperiod på under två år i följande länder: EU-länderna, Australien, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA. I vissa undantagsfall kan man avvika från denna princip.

Finland har ansökt om ny dispens gällande följande fall som Europeiska kommissionen har identifierat som områden med marknadsbrist:

  1. den sökande är ett finländskt SMF-företag som har en årlig exportomsättning på högst två miljoner euro
  2. när en enskild risk/affär på över 180 dagar försäkras.

Kommissionen har beslutat att tillfälligt stryka Grekland i förteckningen över länder med marknadsmässiga risker i det nya meddelandet fram till utgången av 2013.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information