Content Section
Uutiset

Arviointi: Finnvera hoitaa tehtävänsä laadukkaasti ja tehokkaasti

""
Published date

Finnvera on erittäin merkittävä toimija suomalaisten pk-yritysten rahoituskentässä, joka hoitaa perustehtävänsä ammattimaisesti. Sen palveluprosessit ovat tehokkaita ja laadukkaita, ja se nauttii säännöllisesti erinomaista asiakaspalautetta, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön 19.1.2024 julkaisema ja 4FRONT Oy:n tekemä arviointi Finnverasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa todetaan, että suurelle osalle asiakasyrityksistä Finnveran rahoitus on ollut hyvin tärkeä, osalle jopa kriittinen, osa yrityksen rahoituksen kokonaisuutta. Ilman Finnveran rahoitusta hankkeet olisivat lähtökohtaisesti toteutuneet pienempinä, hitaammin tai eivät olisi toteutuneet lainkaan. 

Finnverasta on tullut samalla yhä keskeisempi toimija ja kriittinen osa pk-yritysten rahoitusmarkkinaa. Pääsääntöisesti Finnveran rahoitus vastaa markkinapuutteisiin hyvin ja tehokkaasti. Samalla pankeista on tullut Finnveran keskeinen sidosryhmä pk-markkinassa. Takausten käyttö ensisijaisena instrumenttina on ollut perusteltua markkinavääristymien välttämiseksi ja rahoitusmarkkinan vahvistamiseksi.

”Finnvera hoitaa tehtävänsä laadukkaasti ja sillä on merkittävä rooli elinkeinopolitiikassamme. Arvioinnista saa arvokasta tietoa valmisteilla olevaan Finnveran lainsäädännön kokonaisuudistuksen tueksi”, toteaa elinkeinoministeri Wille Rydman

”Kokonaisarvio Finnveran toiminnasta on varsin myönteinen. Sen palveluprosessit ovat tehokkaita ja asiantuntemus arvostettua. Se onkin tärkeää, sillä Finnvera on hyvin keskeisessä asemassa pk-yritysten rahoituksessa. Samalla Finnveralta odotetaan nykyistä suurempaa riskinottoa ja aktiivisuutta kohderyhmissään, sekä tiivistä yhteistyötä muiden julkisten rahoittajien kanssa”, sanoo arvioinnin tehneen 4FRONT:n senior partner Kimmo Halme tiedotteessa

”Olemme pyrkineet vastaamaan aiempien arviointien kehittämissuosituksiin, ja on hienoa, että muutos näkyy asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Henkilöstömme saama palaute ratkaisuhakuisuudesta ja ystävällisestä palvelusta ilahduttaa meitä. Jatkamme toiminnan kehittämistä, jotta asiakkaamme menestyvät ja Suomen talous vahvistuu”, kertoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Arviointi suosittelee lisäksi Finnveralle aktiivisempaa roolia pk-yritysten rahoituksen tarjonnassa esiintyvien puutteiden korjaamisessa, kohdennetun riskinoton lisäämistä pk-rahoituksessa ja vahvempaa roolia puhtaan siirtymän rahoituksessa. Yhteistyötä muiden julkisen rahoittajien kanssa tulisi tiivistää ja EU-rahoituksen mahdollisuuksia hyödyntää aktiivisemmin. Myös vaikutusten seurantaa ja arviointia on tarvetta vahvistaa ohjauksen tueksi.

Lisää aiheesta:

Tiedote kokonaisuudessaan TEM:n sivuilla: Arviointi: Finnvera hoitaa tehtävänsä laadukkaasti ja tehokkaasti

Tutustu arviontiraporttiin: Pk-yritysten kumppani haasteissa ja mahdollisuuksissa: Finnveran arvioinnin loppuraportti

Jaa sivu: