Content Section
Tiedotteet

Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia korotettiin

Finnveranvienninrahoituksenvaltuuksiakorotettiin.jpg
Published date

Finnvera-konsernin vientiluottojen ja -takuiden enimmäismääriä on korotettu. Finnvera-konsernilla on mahdollisuus jatkossakin tarjota suomalaisille vientiyrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vientikauppoihin liittyviä rahoitusjärjestelyjä. Lakimuutokset tulevat voimaan 15.4.2016.

Vientiluottojen rahoitusvaltuus nousee 7 miljardista 13 miljardiin euroon ja vientitakuuvaltuus 17 miljardista 19 miljardiin euroon. Myös korontasausvaltuutta korotetaan 7 miljardista 13 miljardiin euroon. Korotusten tarkoituksena on edistää suomalaisten, pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten kilpailukykyä ja parantaa mahdollisuuksia saada vientikauppoja.

– Pitkäaikaisen rahoituksen merkitys on suuri vientiin liittyvissä kauppasopimusneuvotteluissa. Pankkisääntely on vaikuttanut pankkien mahdollisuuksiin rahoittaa pitkiä laina-aikoja, minkä vuoksi Suomen Vientiluottoa tarvitaan suurissa rahoituskokonaisuuksissa. Yksittäiset suuret vientikaupat ovat kasvattaneet vastuukantojamme lähelle enimmäismääriä. Valtuuskorotukset mahdollistavat sen, että Finnvera voi jatkossakin olla mukana suomalaisyritysten vientikauppojen ja ulkomaisten ostajien rahoitusjärjestelyissä, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Emoyhtiö Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuut olivat joulukuun 2015 lopussa 17,4 miljardia euroa ja lain enimmäisvaltuuden mukaiset vientitakuuvastuut 14,2 miljardia euroa. Tytäryhtiö Suomen Vientiluoton vienti- ja alusluottokanta oli 4,2 miljardia euroa. Vienti- ja alusluottojen myöntäminen edellyttää vientitakuun myöntämistä, ja hankkeeseen liittyvät riskit katetaan näin ollen vientitakuulla. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite eli yhtiön toiminnan menot pitää pystyä kattamaan pitkällä aikavälillä yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Viennin rahoituksen itsekannattavuus on toteutunut Finnveran 17 toimintavuoden aikana, eikä toiminnasta ole aiheutunut valtiolle kustannuksia.

Finnvera hankkii luottoihin tarvitsemansa varat markkinoilta laskemalla liikkeelle valtion takaamia joukkovelkakirjalainoja. Valtion takaamien lainojen enimmäismäärä nostettiin 9 miljardista 15 miljardiin euroon.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, puh. 029 460 2601

Jaa sivu: