Content Section
Tiedotteet

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

""
Published date

Finnvera-konserni, pörssitiedote, 17.8.2023

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Finnveran kotimaan ja viennin rahoituksen volyymit korkealla – konsernin tulos 148 miljoonaa euroa

Finnvera-konserni, yhteenveto H1/2023 (vs. H1/2022 tai 31.12.2022)

 • Tulos 148 Me (-29) – tulos voitollinen toisella vuosineljänneksellä tehtyjen risteilyvarustamoiden tappiovarausten purkamisen vaikutuksesta.
 • Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminta 15 Me (11) ja suuryritykset-liiketoiminta 119 Me (-65). Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n vaikutus konsernitulokseen 14 Me (25).
 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kotimaan toiminnan tulos 13 Me (24). Emoyhtiön vienti- ja erityistakaustoiminnan tulos 121 Me (-79).
 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 28,0 Mrd. e (26,6) kasvoivat 5 %.
 • Tase 12,2 Mrd. e (12,6) pieneni 3 %.
 • Taseen ulkopuoliset sitoumukset 18,7 Mrd. e (16,6) kasvoivat 13 %.
 • Vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat eli puskurivarat mahdollisten tappiollisten tulosten kattamiseksi yhteensä 1,6 Mrd. e (1,4) kasvoivat 11 %.
 • Taseen odotettavissa olevat luottotappiot 1,4 Mrd. e (1,5) pienenivät 9 %.
 • Omavaraisuus nousi 1,4 %-yksikköä 8,6 %:iin (7,2).
 • Kulu-tuotto-suhde heikkeni 2,0 %-yksikköä 20,8 %:iin (18,8).
 • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi oli 61 (81) eli 20 pistettä edellisen vuoden vastaavaa jaksoa alemmalla tasolla.

Finnvera-konserni, H1/2023

Tulos
H1/2023

148 Me

H1/2022: -29 Me

 

Taseen loppusumma
30.6.2023

12,2 Mrd. e

31.12.2022: 12,6 Mrd. e
muutos -3 %

Kokonaisvastuut, emoyhtiön

kotimaan toiminta sekä

vientitakuu- ja

erityistakaustoiminta

30.6.2023

28,0 Mrd. e

31.12.2022: 26,6 Mrd. e

muutos 5 %

Vapaa oma pääoma ja

valtiontakuurahasto

H1/2023 tuloksen jälkeen

30.6.2023

1,6 Mrd. e

31.12.2022: 1,4 Mrd. e

muutos 11 %

Kulu-tuotto-suhde
H1/2023

20,8 %

H1/2022: 18,8 %

muutos 2,0 %-yks.

Omavaraisuus
30.6.2023

8,6 %

31.12.2022: 7,2 %

muutos 1,4 %-yks.

NPS-indeksi

(net promoter score)

H1/2023

61

H1/2022: 81

muutos -20 pistettä

Taseen odotettavissa 

olevat luottotappiot

30.6.2023

1,4 Mrd. e

31.12.2022: 1,5 Mrd. e

muutos -9 %

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Kansainvälisen toimintaympäristön epävarmuus, inflaatio ja korkojen nousu lisäsivät yritysten ja rahoittajien varovaisuutta alkuvuonna 2023. Konkurssien ja yrityssaneerausten määrät kasvoivat edellisvuoteen nähden. Positiivisena tekijänä olivat kasvavat investoinnit vihreään siirtymään.

Finnvera myönsi tammi–kesäkuussa yrityksille kotimaan lainoja ja takauksia 0,8 miljardia euroa (0,5). Rahoituksesta valtaosa kohdistui strategian mukaisesti kasvuyrityksille, innovatiivisille yrityksille sekä vientiyrityksille ja kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille. Mukana oli myös suuryrityksille myönnettyä kotimaan rahoitusta. Finnvera rahoitti muun muassa Meyer Turun telakan toimintaa osin Euroopan investointipankin (EIR) takauksella. Kotimaan rahoitus kokonaisuudessaan oli edelleen koronapandemiaa edeltänyttä aikaa korkeammalla tasolla.

Vientitakuita ja erityistakauksia myönnettiin tammi–kesäkuussa 3,5 miljardia euroa (2,4). Suuria hankkeita rahoitettiin erityisesti metsä-, tele- ja kaivossektoreilla. Viennin rahoituksen vuosittaiseen volyymiin vaikuttaa suurten yksittäisten hankkeiden ajoittuminen. Alus- ja telakkasektorilla ei tehty uusia alustilauksia, mutta koronapandemiasta kärsineiden risteilyvarustamoiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Alukset ovat liikenteessä, ja monien varustamojen raportoimat täyttöasteet ja hinnat ovat vähintään pandemiaa edeltäneellä tasolla.

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun tulos oli 148 miljoonaa euroa voitollinen (-29). Sekä emoyhtiön pk- ja midcap -liiketoiminta että suuryritykset-liiketoiminta kuten myös tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy tekivät positiivisen tuloksen. Suuryritykset-liiketoiminnan ja konsernin positiiviseen tulokseen vaikutti se, että risteilytoimialan näkymien parannuttua ja toimialan vastuumäärän pienennyttyä pystyimme toisella vuosineljänneksellä purkamaan osan koronapandemian vuoksi vuonna 2020 tehdyistä luottotappiovarauksista.

Finnveran vastuut Venäjällä ovat alentuneet edelleen. Ukrainan sodan alkaessa Finnveran Venäjä-vastuut olivat lähes miljardi euroa. Kesäkuun 2023 lopussa vastuita oli jäljellä 320 miljoonaa euroa.

Finnvera jatkoi strategian mukaisesti rahoituksen monipuolistamista ja viennin edistämistä rahoituksen keinoin. Keväällä lakimuutos mahdollisti suoran ostajaluottorahoituksen alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin. Ensimmäinen vientiluotto on myönnetty, ja seuraavia hankkeita on valmistelussa. Kesäkuussa otimme käyttöön uudet InvestEU-ohjelman mahdollistamat vakuudettomat lainatuotteet, ilmasto- ja ympäristölainan sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainan. Rahoitus toteutetaan yhteistyössä EIR:n kanssa, ja sitä myönnettiin ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 5 miljoonaa euroa.

Viennin rahoituksen kansainvälisiin pelisääntöihin tulevista merkittävistä muutoksista saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen sopimus OECD:n vientiluottoneuvotteluissa. Maksimiluottoajat tulevat pitenemään, ja ilmastonmuutos saa erityishuomiota.

Valmistelimme työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Finnveraa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta, joka on kirjattu hallitusohjelmaan. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja parantaa viennin rahoituksen kilpailukykyä suhteessa muihin maihin.”

Finnvera-konserni, myönnetty rahoitus ja vastuukanta
H1/2023 (H1/2022)

 • Myönnetyt kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 763 Me (531), muutos 44 %.
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-vientitakaukset: 3,5 Mrd. e (2,4), muutos 47 %.
 • Myönnetyt vientiluotot: 15 Me (149), muutos -90 %.
  • Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen.

30.6.2023 (31.12.2022)

 • Vastuukanta, kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset: 2,9 Mrd. e (2,7), muutos 7 %.
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-vientitakaukset: 25,1 Mrd. e (23,9), muutos 5 %.
  • Nostetut vastuut 13,9 Mrd. e (14,1), muutos -1 %, tästä suuryritysten alus- ja telakkasektorin vastuut 6,3 Mrd. e (6,6).
  • Nostamattomat vastuut 6,8 Mrd. e (7,9) ja sitovat tarjoukset 4,4 Mrd. e (1,9) eli yhteensä 11,2 Mrd. e (9,8), muutos 14 %. Näistä suuryritysten alus- ja telakkasektorin vastuut yhteensä 6,6 Mrd. e (6,1).
 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 6,6 Mrd. e (7,5), muutos -11 %.

Taloudellinen kehitys

Finnvera-konserni 
Tuloskehitys

Q2/2023
Me

Q1/2023
Me

H1/2023
Me

H1/2022
Me

Muutos
Me

2022
Me

Korkokate

23

25

48

31

17

69

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

46

45

91

107

-17

204

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

-1

-2

-3

9

-12

-6

Liiketoiminnan muut tuotot

0

0

0

74

-74

0

Toimintakulut

-13

-13

-26

-25

1

-49

Liiketoiminnan muut kulut ja poistot

-1

-1

-3

-3

0

-6

Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien luottotappioiden muutos yhteensä, netto

132

-90

42

-217

-258

-148

Liiketulos

188

-38

150

-23

173

64

Tulos

186

-39

148

-29

177

55

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2023 tulos oli 148 miljoonaa euroa voitollinen (-29). Voitolliseen tulokseen vaikutti risteilyvarustamoiden tappiovarausten purkaminen 150 miljoonalla eurolla vuoden toisella neljänneksellä. Risteilyvarustamoiden liiketoimintanäkymät ovat parantuneet edelleen ja vastuut pienentyneet. Luottoriski on kuitenkin yhä korkealla ja riskiä on osaltaan lisännyt markkinakorkojen nousu, minkä perusteella tappiovaraukset toimialasta ovat edelleen merkittävät. Myös Venäjän kokonaisvastuut ovat edelleen pienentyneet. Katsauskaudella vastuut pienenivät 24 prosenttia vuoden 2022 lopun 422 miljoonasta eurosta kesäkuun lopun 320 miljoonaan euroon. Venäjä-vastuiden luottoriskin ja tappiovaraustarpeen ei arvioida kuitenkaan alentuneen.

Toisella vuosineljänneksellä ei toteutunut isoja yksittäisiä lopullisia tappioita. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutui merkittävä tappio MV Werftenin telakan selvitystilan takia, millä ei ole kuitenkaan tulosvaikutusta aikaisemmin tehtyjen tappiovarausten purkamisen vuoksi. Tammi–kesäkuussa Finnvera-konsernin toteutuneiden luottotappioiden määrä oli yhteensä 105 miljoonaa euroa (16), ja tappiovaraukset pienenivät yhteensä 140 miljoonaa euroa, kun ne kasvoivat vertailukaudella 213 miljoonaa euroa.

Konsernin korkokate oli katsauskaudella 48 miljoonaa euroa (31) ja nettopalkkiotuotot 91 miljoonaa euroa (107). Edellisen vuoden vastaavaa jaksoa 17 miljoonaa euroa parempaan korkokatteeseen vaikutti erityisesti markkinakorkojen nousu. Nettopalkkiotuottoja kertyi 17 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän, mikä johtui vertailukaudella tehdyistä rahoitussopimusten uudelleenjärjestelyistä ja etukäteen saatujen takuumaksujen tuloutuksesta vastuiden ennenaikaisten takaisinmaksujen seurauksena.

Emoyhtiön kotimaan toiminnan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan puskurivarat mahdollisten tulevien tappiollisten tulosten kattamiseksi olivat kesäkuun lopussa katsauskauden tulos huomioon ottaen yhteensä 1 398 miljoonaa euroa (1 261). Puskurivarat muodostuivat seuraavasti: kotimaan toiminnan rahasto 387 miljoonaa euroa (375) sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto ja tappiollista tulosta kattavan valtiontakuurahaston varat yhteensä 1 011 miljoonaa euroa (886). Valtiontakuurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka varat ovat kertyneet Finnveran edeltäjäorganisaatioiden toiminnasta ja joka kattaa valtiontakuurahastolain mukaisesti vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiollista tulosta, jos yhtiön taseen rahaston varat eivät riitä. Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.

Rahoituksen näkymät

Kotimaan rahoituskysyntää on leimannut kuluvana vuonna toimintaympäristön kasvanut epävarmuus, joka johtuu etenkin hintojen ja korkojen nopeasta noususta. Tämän seurauksena Finnveran osuus pk-yritysten rahoitushankkeissa on hieman kasvanut suhteessa kaupallisiin rahoittajiin. Arvioimme kotimaan rahoituksen myöntämisen säilyvän loppuvuoden aikana edellisvuoden tasolla. Rahoitus on kohdentunut hieman edellisvuosia enemmän käyttöpääomaan, ja investointien rahoitus on hieman vähentynyt. Finnveran rahoitus kohdistuu edelleen pääosin yritystoiminnan perustamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Jatkamme monipuolisen rahoitustarjontamme tunnetuksi tekemistä. InvestEU-ohjelmaa hyödyntävät ilmasto- ja ympäristölaina sekä digitalisaatio- ja innovaatiolaina ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta. Arvioimme niiden myöntövolyymien kasvavan loppuvuoden aikana, kun suunnitteilla olevat hankkeet etenevät. Myös uusia alle 20 miljoonan euron vientiluottojen hakemuksia on käsittelyssä, ja hakemusten määrä on ollut odotetulla tasolla. Arvioimme suorien vientiluottojen kysynnän kasvavan tasaisesti, kun yritysten osaaminen ja halukkuus hyödyntää viennin rahoituksen ratkaisuja kasvavat.

Vientitakuiden osalta vuodesta 2023 näyttää tulevan euromääräisesti erittäin hyvä. Epävarmoina aikoina vientitakuulaitosten rooli rahoituksessa tyypillisesti kasvaa, kun pankit haluavat aiempaa enemmän jakaa riskiä ja yritykset hajauttaa rahoituslähteitään. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisvuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen ja ajoittuminen. Viennin rahoituksen kysynnän arvioimme keskittyvän pääasiassa tele- ja metsäsektoreille.

Tulosnäkymät vuodelle 2023

Risteilyvarustamoiden liiketoimintanäkymät ovat edelleen parantuneet alkuvuoden aikana ja Finnvera-konsernin vastuut risteilytoimialasta sekä myös Venäjä-vastuut ovat pienentyneet. Konsernin vastuiden luottotappioriski on kuitenkin yhä korkealla. Riskit kohdistuvat erityisesti alus- ja telakkatoimialaan ja Venäjä-vastuisiin, mikä aiheuttaa epävarmuutta Finnvera-konsernin vuoden 2023 tuloskehitykseen. Katsauksen Q1/2023 mukaisesti konsernin vuoden 2023 tuloksen kannalta ratkaisevaa ovat toteutuvat luottotappiot ja muutokset tappiovarausten määrässä.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400

Ulla Hagman, talousjohtaja, puh. 029 460 2458

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.finnvera.fi/tulosraportit.

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 (PDF)

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Jaa sivu: