Content Section
Artikkelit

Luottovakuutus – erinomainen keino suojata myyntisaatavat

Liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta
Published date

Luottovakuutuksella yritys voi suojautua luottotappioilta tilanteissa, joissa asiakas on maksukyvytön tai -haluton. Luottovakuutuksen käyttäminen on helppoa ja se sopii erityisesti jatkuvaan, lyhyen maksuajan kaupankäyntiin.

EU-komissio laajensi koronatilanteen vuoksi EU-maiden mahdollisuuksia myöntää yrityksilleen vientitakuita ja osaltaan väliaikaisesti lieventää kriisin vaikutuksia luottovakuutuskentällä. 
Toimenpidepaketin johdosta Finnvera voi myöntää lyhyen riskiajan vientitakuita myös EU-maihin ja läntisiin teollisuusmaihin, mikä ei normaaliaikana ole mahdollista.

Luottovakuutus on varsin edullinen tapa varmistaa, että vientikauppa onnistuu ja viejä saa maksun tililleen. Käytännössä 100 000 euron vientikaupan vakuuttaminen maksaa avausmaksuineen muutamia tuhansia euroja, ja Finnveralta saa kaupalle 90 prosentin takuun.

Finnveran suuryritykset-yksikön liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta on tyytyväinen komission päätökseen, sillä väliaikaisen luvan turvin Finnvera pystyy paikkamaan markkinoille syntynyttä aukkoa palvelutarjonnassa ja mahdollistamaan suomalaista vientiä maailmalle.

– Sopimuksia voi tehdä vuoden 2020 loppuun saakka, ja vientikaupat pitää tehdä kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Kannattaa siis toimia ripeästi, kehottaa Haarasilta.

Ostajariskin hallinta ja ostajarahoitus ovat keskeisiä viennin rahoituksen keinoja

Luottovakuutus on taloudellinen suoja yritykselle ja se on helppo tapa vakuuttaa myyntisaatavat. Luottovakuutus tarjoaa suojaa kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä lyhyen maksuajan kaupankäynnissä. 

Haarasillan mukaan luottovakuutus suojaa ensisijaisesti luottotappioilta. Vakuuttajalta saa rahat 30 päivässä, jos asiakasyritys ajautuu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin. Korvausta voi hakea myös 90 päivän maksuviiveen jälkeen, mikäli saatava on riidaton.

– Aina ostaja ei selviydy maksuvelvoitteestaan tai ylipäätään ole halukas maksamaan laskujansa. Pahimmassa tapauksessa ostaja voi ajautua konkurssiin. Joillekin yrityksille yksikin suurempi luottotappio voi olla kohtalokas, Haarasilta kertoo.

Luottovakuutus tukee yrityksen riskienhallintaa ja auttaa yritystä kasvamaan kannattavasti.

Luottovakuutuksen avulla myyjäyrityksen on mahdollista myöntää turvallisesti korkeampia luottorajoja nykyisille asiakkaille, tai tavoitella uusia isoja asiakkaita tai kokonaisia markkinoita, mikä muuten voisi olla liian riskialtista.

– Luottovakuutus tukee yrityksen riskienhallintaa ja auttaa yritystä kasvamaan kannattavasti. Yritys pystyy laajentamaan nopeammin uusille markkinoille ja saa kilpailuetua myöntämällä maksuaikaa asiakkailleen. Luottovakuutus myös auttaa viejiä jatkamaan kauppasuhteita epävarmuuden aikana, Haarasilta sanoo.

Luottovakuutus sopii myös pienille kaupoille

Luottovakuutus soveltuu kansainvälistä ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille, ja se sopii myös pienille kaupoille. Finnveralla on esimerkiksi 10 000 euron luottorajoja.

Luottovakuutuksen käyttö pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on ollut melko vähäistä, sillä luottovakuutuksen käyttöä ei ole välttämättä nähty tarpeellisena tai sitä ei tunneta. Haarasilta kannustaa kaiken kokoisia yrityksiä pohtimaan omaa riskienhallintaansa ja miettimään, mitkä kaupat kannattaa vakuuttaa.

– Kaupat, joihin myönnämme luottovakuutuksia ovat hyvin monenlaisia. Useimmiten kyse on vientikaupasta kehittyviin maihin, jossa Suomesta viedään metsäteollisuuden tuotteita. Nyt myönnämme luottovakuutuksia myös EU-maihin ja muihin teollisuusmaihin.

Hakeminen

Vientitakuita voi hakea Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa. Finnvera käy läpi tapauskohtaisesti kunkin ostajayhtiön ja voi hyväksyä vain taloudelliselta tilanteeltaan vahvat ostajat. Finnvera pyytää viejältä myös tiedot siitä, onko ostajalla ollut luottoraja yksityiseltä luottovakuuttajalta.

Finnvera edellyttää taattavalta vienniltä 30 prosentin kotimaisuusastetta tai sitä, että tavara on suomalaisen viejän tai viejän konserniin kuuluvan yrityksen valmistamaa tavaraa.
 

FAKTA: Mikä luottovakuutus?

  • Luottovakuutus suojaa myyntisaatavia riskeiltä kuten asiakkaan maksukyvyttömyydeltä, yrityssaneeraukselta tai konkurssilta.
  • Ongelmatilanteissa korvausta voi hakea 90 päivän maksuviiveen jälkeen, jos saatava on riidaton.
  • Luottovakuutus on tarkoitettu jatkuvaan, lyhyen maksuajan kauppaan. Se sopii myös pienille kaupoille.
  • Finnveran takuukate luottovakuutuksessa on 90 prosenttia.