Content Section
Artiklar

Kreditförsäkring – ett bra sätt att skydda kundfordringar

Liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta
Published date

Med en kreditförsäkring kan företaget skydda sig mot kreditförluster om en kund inte kan eller vill betala. Kreditförsäkringen är enkel att använda och lämpar sig särskilt för kontinuerlig handel med korta betalningstider.

På grund av coronaläget har EU-kommissionen utökat EU-ländernas möjligheter att bevilja sina företag exportgarantier och att bidra till att tillfälligt mildra krisens effekter inom kreditförsäkringsområdet.

Tack vare detta kan Finnvera bevilja exportgarantier med kort risktid även till EU-länder och industriländer i väst, vilket normalt inte är möjligt.

En kreditförsäkring är ett förmånligt sätt att säkerställa att exporten lyckas och att exportören får betalt. I praktiken kostar en försäkring för en exportaffär på 100 000 euro några tusen euro i öppningsavgifter, och Finnvera ger en garanti på 90 procent för affären.

Jussi Haarasilta, Finnveras affärsdirektör för enheten för storföretag, är nöjd med kommissionens beslut, eftersom Finnvera med hjälp av det tillfälliga tillståndet kan lappa det hål i serviceutbudet som uppstått på marknaden och möjliggöra finländsk export till världen.

– Avtal kan ingås fram till slutet av 2020, och exportaffärerna ska genomföras senast i juni 2021. Det lönar sig alltså att handla snabbt, säger Haarasilta.

Hantering av köparrisken och köparfinansiering är centrala metoder för finansiering av export

En kreditförsäkring är ett ekonomiskt skydd för företaget och ett enkelt sätt att försäkra kundfordringarna. Kreditförsäkringen ger ett skydd mot kommersiella och politiska risker vid handel med korta betalningstider.

Enligt Haarasilta skyddar en kreditförsäkring i första hand mot kreditförluster. Man får pengar från försäkringen inom 30 dagar om kundföretaget blir betalningsoförmöget eller går i konkurs. Om fordringen inte har bestridits kan man också söka ersättning när betalningen är mer än 90 dagar försenad.

– Det händer att köparen inte kan eller vill betala sina räkningar. I värsta fall kan köparen gå i konkurs. För vissa företag kan en enda större kreditförlust vara ödesdiger, berättar Haarasilta.

En kreditförsäkring stöder företagets riskhantering och hjälper det att växa på ett lönsamt sätt.

Med hjälp av en kreditförsäkring kan säljarföretaget tryggt bevilja högre kreditgränser för sina befintliga kunder, eller nå ut till nya stora kunder eller hela marknader, vilket annars kan vara riskabelt.

En kreditförsäkring stöder företagets riskhantering och hjälper det att växa på ett lönsamt sätt. Företaget kan snabbare utvidga sin verksamhet till nya marknader och få konkurrensfördelar genom att erbjuda sina kunder betalningstid. En kreditförsäkring hjälper också exportörer att upprätthålla sina handelsrelationer under osäkra tider, säger Haarasilta.

En kreditförsäkring lämpar sig även för små affärer

En kreditförsäkring lämpar sig för företag som bedriver internationell utrikeshandel, men också för små affärer. Finnvera har exempelvis en kreditgräns på 10 000 euro.

Små och medelstora företag har inte använt kreditförsäkringar i någon större utsträckning, eftersom de inte ansett att det behövs eller inte känt till möjligheten. Haarasilta uppmuntrar företag av alla storlekar att tänka igenom sin riskhantering och fundera på hur handeln bör försäkras.

– Vi beviljar kreditförsäkringar för många olika slags affärer. Oftast är det fråga om export till utvecklingsländer, dit Finland exporterar produkter från skogsindustrin. Nu beviljar vi kreditförsäkringar även till EU-länder och andra industriländer.

Ansökan

Exportgarantier kan sökas via Finnveras e-tjänst. Finnvera går från fall till fall igenom respektive köparbolag och kan endast godkänna köpare med en stark ekonomisk ställning. Finnvera begär också information av exportören om huruvida köparen har haft en kreditgräns hos ett privat kreditförsäkringsbolag.

Finnvera förutsätter att den export som garantin gäller är inhemsk till minst 30 procent eller att varan har tillverkats av en finländsk exportör eller ett företag som tillhör exportörens koncern.

FAKTA Vad är en kreditförsäkring?

  • En kreditförsäkring skyddar kundfordringar mot risker som betalningsoförmögna kunder, företagssaneringar eller konkurser.
  • Vid problem kan man ansöka om ersättning när betalningen är mer än 90 dagar försenad, om fordringen inte har bestridits.
  • Kreditförsäkringar är avsedda för kontinuerlig handel med korta betalningstider. De lämpar sig även för små affärer.
  • Finnveras garantitäckning för kreditförsäkringar är 90 procent.
Dela sidan: