Content Section
Artikkelit

Liiketoimintajohtajan katsaus: Epävarmuudesta huolimatta uuden kasvun vuosi

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että rahoituksemme kohdistui kasvuun ja kansainvälistymiseen, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, Finnveran pk- ja midcap-liiketoiminta.
Published date

Talous ja vienti elpyivät vuonna 2021. Yritykset eivät enää tarvinneet rahoitusta niinkään koronakriisin jälkien hoitamiseen, vaan patoutuneeseen kysyntään vastaamiseen ja uuteen kasvuun. Vuosi oli kotimaan rahoituksessa yllättävän vilkas.

Minkälainen vuosi 2021 oli kotimaan rahoituksen näkökulmasta?

Pk-yritysten rahoitus kohdistui ennätystarkasti painopistealueillemme yritysten alkuun, kasvuun ja uudistumiseen sekä kansainvälistymiseen. Myöntämämme kotimaan rahoitus kohosi 1,7 miljardiin euroon, ja yhdessä suuryritysten kotimaan rahoituksen kanssa eurot jopa ylittivät ennätyksellisen vuoden 2020 tason. Rahoitimme ennätysmäärin kasvua, kauppoja ja omistajanvaihdoksia. Autoimme monia yrityksiä liikkeelle ja uuteen vauhtiin sumuisen ajan jälkeen.

Näimme yritysten ja toimialojen eriytymistä ja kohtasimme hyvin eri tilanteissa olevia yrittäjiä. Osa kiihdytti yrityksiään kasvuun, toiset kohtasivat haasteita puuttuvien komponenttien, työvoiman ja kohonneiden kustannusten vuoksi. Kolmansilla oli edelleen päällimmäisenä huolena selviytyminen yli kriisin. Rahoitimme jonkin verran matkailu- ja ravintola-alan järjestelyitä ja lyhennysvapaita, mutta ilahduttavasti pääsimme rahoittamaan myös uusien yritysten alkua tällä toimialalla.

Pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos vuonna 2021 oli 34 miljoonaa euroa (87). 

Miltä näytti suomalaisten yritysten investointihalukkuus vuonna 2021?

Investoinnit lähtivät liikkeelle vuoden aikana, ja olimme osarahoittamassa vuoden aikana yli miljardin euron investoinnit. Edelleen toivoisin näkeväni pk-yritysten investoivan enemmän. Vaikuttaa siltä, että kilpailijamaihin verrattuna suomalaiset yritykset eivät ole lähteneet yhtä rohkeasti investoimaan. Sekä kiinteitä investointeja että tuotekehitystä tarvitaan, jotta Suomen talous yltää pysyvämpään, kestävään kasvuun. 

Mitkä olivat vuoden suurimmat onnistumiset ja haasteet?

Vuoden tärkein onnistuminen oli, että ylsimme asiakastyytyväisyydessä erittäin korkeisiin suosittelulukuihin. Luvut kertovat, että onnistuimme työssämme asiakkaiden hyväksi ja että asiakkaamme arvostavat palveluamme. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että rahoituksemme kohdistui kasvuun ja kansainvälistymiseen. Myönsimme pk-yrityksille ennätysmäärän vientitakuita.

Investoinnit lähtivät liikkeelle vuoden aikana, ja olimme osarahoittamassa vuoden aikana yli miljardin euron investoinnit.

Suurin haaste puolestaan oli näkymien epävarmuus. Lisäksi pk-yritysten viennin kehittymisen kannalta haaste oli, että suomalaiset yritykset eivät saa käyttöönsä vientikauppatilanteissa yhtä laajoja rahoitusratkaisuja kuin kilpailijamaiden yritykset. Tekeillä oleva suoran luotonannon lainsäädäntöuudistus mahdollistaa meillekin uudenlaisen ratkaisun.

Millaiset ovat näkymät vuodelle 2022? 

Rahoitus- ja pankkitoiminnan sääntelyyn liittyvät uudet vaatimukset haastavat meitä. Toimimme entistä monipuolisemmin voidaksemme mahdollistaa suomalaisten yritysten toiminnan käynnistämisen, kasvun ja kansainvälistymisen. Täydennämme rahoitusmarkkinoita tiiviissä yhteistyössä yksityisten rahoittajien kanssa myös jatkossa. Uusina ratkaisuina valmistelemme uudenlaista viennin rahoituksen kokonaisuutta sekä valmiutta rahoittaa suorin lainoin tietyissä tilanteissa myös kotimaassa. 

Miten vastuullisuus näkyy Finnveran liiketoiminnassa?

Erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviin hankkeisiin olemme tuomassa lisää rahoituksellisia ratkaisuja. Haluamme vaikuttaa siihen, että suomalaisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus olla ratkaisemassa ilmastoon liittyviä kriittisimpiä ongelmia omilla tuotteillaan ja edistää omaa liiketoimintaansa. Kannustamme yrityksiä myös tunnistamaan kasvavien vastuullisuusvaatimusten vaikutukset omaan liiketoimintaansa tulevaisuudessa.

Jaa sivu: