Content Section
Artikkelit

Liiketoimintajohtajan katsaus 2023: Viennin rahoituksessa aktiivinen ja myönteinen vuosi epävarmuudesta huolimatta

Liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, suuryritykset-liiketoiminta
Published date

Vuosi oli viennin rahoituksen näkökulmasta aktiivinen, ja vientikauppoja syntyi haastavasta tilanteesta huolimatta. Muuttunut geopoliittinen tilanne aiheutti epävarmuutta, ja maariskit ovat olleet kasvussa. Kustannusten kasvu ja rahoituksen hinnan nousu tuottavat osalle yhtiöistä haasteita. Puhtaan siirtymän hankkeita on alkanut näkyä, ja on hienoa, että Finnvera voi olla niitä edistämässä, sanoo suuryritys-liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Minkälainen vuosi 2023 oli viennin rahoituksen näkökulmasta? 

Vuosi oli viennin rahoituksen näkökulmasta aktiivinen ja monella tavalla myönteinen. Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta katse oli suunnattuna vahvasti eteenpäin, ja vuosi sisälsi uusia viennin hankkeita ja uusien asioiden tekemistä. 

Finnveralla on tällä hetkellä vastuita 85 maassa. Muuttunut geopoliittinen tilanne aiheutti epävarmuutta, ja maariskit ovat olleet kasvussa. Hyvänä esimerkkinä on suomalaisten yritysten perinteinen vientimaa Turkki, joka kamppailee turbulentissa taloustilanteessa. Tämä heijastui Finnveraan kasvavana vientitakuukysyntänä. Turkissa tärkeimpiä toimialoja ovat olleet tele-, metsä- sekä kaivos- ja metallisektorit.

Vientikauppoja syntyi vuoden aikana haastavasta tilanteesta huolimatta. Lukumäärän perusteella vientikauppojen määrä on karkeasti ennallaan ja samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tämä on monesta tekijästä kiinni. Yritykset ovat onnistuneet jossain määrin löytämään korvaavia vientimarkkinoita sen jälkeen, kun Venäjä suljettiin luottovakuutusten ulkopuolelle. Myös uusien vientitakuiden hakemusmäärät ovat edellisvuosien tasolla.

Muutokset OECD-vientiluottosopimukseen, jotka mahdollistivat nykyistä pidemmät laina-ajat, olivat merkittäviä. Valtiot tukevat yrityksiään pärjäämään tiukentuvassa kansainvälisessä kilpailussa ja edistävät vihreää siirtymää. Kansainväliset sopimukset ovat kilpi epätervettä kilpailua vastaan. Sopimus on vastaus sopimuksen ulkopuolella olevan Kiinan tarjoamiin rahoitusehtoihin sekä vihreän siirtymän tarpeisiin.

Mitkä olivat vuoden suurimmat onnistumiset ja haasteet? 

Pidän ilmastotavoitteen asettamista ja CO2-päästödatan tarkentumista hienoina uusina askeleina. Niiden avulla tunnistamme Finnveran merkityksen uusien, puhtaampien ratkaisuiden investointien mahdollistajana. Myös Finnveran kaikkien aikojen suurimman rahoitushankkeen, Icon of the Seas -risteilyaluksen luovutus telakalta tilaajalle, oli sykähdyttävä hetki. Myönteisenä asiana nostaisin lisäksi jälleenvakuutuksen raamisopimuksen solmimisen yhdysvaltalaisen vientitakuutoimijan EXIMin, eli Export-Import Bank of the United Statesin kanssa, minkä uskon edistävän telekommunikaatiohankkeita. 

Inflaatio, korkotason nousu ja geopoliittiset haasteet ovat heijastuneet asiakkaisiimme. Loppuvuodesta yksittäisten ongelmahankkeiden määrä kasvoi. Finnvera rahoittaa tyypillisesti suuria teollisia investointeja ja näissä kustannusten nousu on aiheuttanut ongelmia ja investointipäätösten viivästymistä. Venäjä-vastuiden kotiuttaminen on jatkunut vuoden aikana. 

Millaiset ovat näkymät vuodelle 2024?

Lähdemme vuoteen 2024 luottavaisin mielin. Juuri näinä epävarmoina aikoina viennin rahoituksen merkitys yritysten kilpailukyvylle korostuu. Puhtaan siirtymän hankkeita on alkanut näkyä ja on hienoa, että Finnvera voi olla niitä edistämässä. Ne ovat tyypillisesti isoja investointeja, joiden toteuttaminen vie aikaa. 

Haemme uudenlaista otetta viennin edistämiseksi. Vientitakuut ja vienninrahoitus etenevät tavallisesti kysyntälähtöisesti, mutta jatkossa edistämme viejäyritysten asiaa jo ennen kuin heillä on konkreettinen kauppa käsissään. Vuoden 2024 alussa tehtävässään aloittaneet trade facilitatorit hakevat viennin pelipaikkoja maailmalta yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. 

Miten vastuullisuus näkyy Finnveran liiketoiminnassa? 

Olemme kehittäneet päästölaskentaamme, asettaneet ilmastotavoitteen sekä määritelleet kriteerit ja kannustimet ilmastohankkeille. Nämä ovat konkreettisia askeleita vastuullisuuden edistämiseksi viennin rahoituksessa. Vientitakuulaitokset ovat tyypillisesti mukana uusien investointien rahoittamisessa, mikä antaa meille luontevan roolin edistää aiempaa parempaan teknologiaan perustuvia vähäpäästöisempiä investointeja. Finnveran perustehtävä viennin rahoittajana edistää Suomen viennin kilpailukykyä ja luo hyvinvointia Suomeen.

Lue myös

Vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2023: Viennin rahoituksen määrä lähes edellisvuoden tasolla (PDF)

Tutustu Finnveran vuoteen 2023
 

Jaa sivu: