Content Section
Artikkelit

Liiketoimintajohtajan katsaus 2023: Uusien palvelujen ja vilkkaan rahoituksen vuosi

Liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, Finnveran pk- ja midcap-liiketoiminta
Published date

Alkuvuodesta lanseeratut digitalisaatio- ja innovaatiolaina sekä ilmasto- ja ympäristölaina saivat hyvän vastaanoton. Rahoituksen myöntämisen näkökulmasta vuosi 2023 oli vilkas, mutta toimintaympäristön nopeat muutokset, korkotason nousu ja kysynnän heilahtelut heijastuvat yritysten suunnittelemien investointien lykkäämisenä. Maksuvaikeuksien ja konkurssien määrät ovat olleet lievässä nousussa, kertoo Finnveran pk- ja midcap-rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Minkälainen vuosi 2023 oli kotimaan rahoituksen näkökulmasta? 

Vuosi 2023 oli kotimaan rahoituksessa uusien tuotteiden käyttöönoton vuosi. Alkuvuodesta lanseeratut suorat ja vakuudettomat digitalisaatio- ja innovaatiolaina sekä ilmasto- ja ympäristölaina ovat saaneet kiinnostuneen vastaanoton yrityksiltä, jotka hakevat kasvua kyseisiltä alueilta. Uudistamamme yrittäjälaina on mahdollistanut aiempaa suurempien omistajavaihdostilanteiden rahoittamisen. 

Olemme lisäksi tuoneet ratkaisuja vastuullisen ja vihreän kasvun edistämiseksi, lisäämällä esimerkiksi vastuullisuusraportin osaksi yritystutkimustamme. Vastuullisuusraportti varmistaa suomalaisten yritysten vastuullisen toiminnan ja auttaa meitä ohjaamaan sekä kannustamaan yrityksiä vastuullisempaan suuntaan. Olemme ottaneet käyttöön varhaisemman vaiheen kasvuhankkeiden käsittelyyn uuden toimintamallin, joka tuo selkeitä tuoteratkaisuja innovatiivisen kasvuyrityksen tarpeisiin. Organisoitumisemme mahdollistaa entistä tarkemman rahoituksen räätälöinnin sekä erikoistumisen niihin kasvuhankkeisiin, jotka näemme Suomen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeinä.

Rahoituksen myöntämisen näkökulmasta vuosi 2023 oli vilkas, ja rahoitusta myönnettiin euromääräisesti paljon. Rahoituspäätösten lukumäärä on ollut laskussa, sillä aivan pienimpien yritysten takauskysyntä on vähentynyt. Pankkien riskitietoisuuden lisääntyminen heijastui yksittäisten rahoitushankkeiden rahoitusosuuksien lievänä kasvuna. Näkemyksemme mukaan rahoituksen saatavuus on kuitenkin säilynyt suhteellisen hyvällä tasolla verrattaessa muihin Euroopan maihin.

Teimme tiivistä Team Finland -yhteistyötä ja pystymme nyt hyödyntämään myös Business Finlandin analyyseja teknologian kansainvälisestä kilpailukyvystä, mikä helpottaa erityisesti kasvun käynnistysvaiheessa olevien startup-yritysten rahoituspäätösten tekemistä. Vuoden aikana tekemämme uudistukset sähköiseen asiointiin ovat tehostaneet toimintaamme.

Miltä näytti suomalaisten yritysten investointihalukkuus vuonna 2023? 

Investointihankkeet ovat olleet lievästi laskussa, jos tarkastellaan toteutuneiden kokonaishankkeiden euromäärää. Toimintaympäristön nopeat muutokset, korkotason nousu ja kysynnän heilahtelut ovat vaikuttaneet investointien lykkäämiseen – osa yrityksistä ottaa tässä kohdassa aikalisän.

Mitkä olivat vuoden suurimmat onnistumiset ja haasteet? 

Jo mainitsemieni uusien monipuolisten rahoitusratkaisuiden tuominen pk- ja midcap-yritysten tarpeisiin sekä vientiyrityksille suunnattu viennin suora luotonanto ovat olleet suurimpia onnistumisia. Vastuullisuusraportin käyttöönotto on mielestäni iso onnistuminen. Asiakastyytyväisyyden ja henkilöstökokemuksen säilyminen korkealla tasolla on tärkeää, ja useinhan ne kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimialan parasta asiakaskokemusta, ja jatkammekin asiakaskokemuksen mittaamista sekä kehittämistä uuden kumppanin kanssa ensi vuonna.

Suurimmat haasteet ovat olleet ne, joita asiakkaamme ovat kohdanneet. Toimintaympäristö on muuttunut yrityksille vaikeammaksi Venäjän käynnistämän sodan jälkeen. Vuoden 2023 erityispiirre oli korkeampi korkotaso. Maksuvaikeuksien ja konkurssien määrät ovat olleet lievässä nousussa. 

Millaiset ovat näkymät vuodelle 2024?

Asiakkaiden näkökulmasta epävarmuus näyttäisi jatkuvan. Korkotason nousun arvioidaan pysähtyneen ja mahdollisesti kääntyneen laskuun, mutta siitä huolimatta toimintaympäristö säilyy kannattavuuden näkökulmasta useille yrityksille vaativana. Samaan aikaan on isoja kansainvälisiä trendejä, joihin suomalaisten yritysten olisi välttämätöntä päästä kiinni. On tärkeää, että ne yritykset, jotka rohkeasti tässäkin ympäristössä uudistavat toimintaansa sekä investoivat ja rakentavat tulevaisuutta, saavat rahoitusta. Finnvera on sitoutunut mahdollistamaan yhdessä kaupallisten rahoittajien kanssa näiden yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Miten vastuullisuus näkyy Finnveran liiketoiminnassa? 

Finnveran perustehtävä on erittäin vastuullinen – olemme olemassa edistääksemme uusien yritysten syntymistä Suomessa sekä tukemassa niiden kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. Haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja luomaan myös sitä kautta kilpailukykyä.

Lisää aiheesta

Finnveran vuosikatsaus 2023: Kotimaan rahoituksessa ennätysmäärä suuryritysten rahoitusta (PDF)

Tutustu Finnveran vuoteen 2023
 

Jaa sivu: