Content Section
Artikkelit

Finnveran maaluokituskartta uudistui – kartta kertoo, mihin vientitakuita voidaan myöntää ja millä ehdoin

""
Published date

Finnveran verkkosivuilla oleva maaluokituskartta on uudistunut osana Finnvera.fi-sivuston uudistusta. Vientiyritysten tarpeita palveleva, markkinatietoa tarjoava kartta löytyy Finnvera.fi:n maaluokitukset-sivulta, jonne löytyy pikalinkki myös Finnvera.fi:n etusivulta.

Voit etsiä tietoa viennin kohdemaan luokituksesta, maapolitiikasta ja maahan liittyvistä erityisehdoista klikkaamalla maata karttasovelluksessa. Tiedot Finnveran mahdollisuuksista myöntää vientitakuita tai vientiluottoja kyseiseen maahan avautuvat tietolaatikkoon karttasovelluksen alle. Karttaa voi suurentaa tai pienentää. Maita voit hakea myös pudotusvalikon avulla esimerkiksi maaluokittain, maanosittain tai näyttämällä kaikki maat listauksessa valitsemalla "Näytä lista".

Karttasovellus toimii myös mobiiliversiolla selattaessa.

Eri maista vastaavien Finnveran aluepäälliköiden tai rahoituspäälliköiden yhteystiedot löytyvät myös maaluokituskartalta.

Maaluokitukset katettavien riskien pohjana – mukaan uusi luokka E, jossa takuut eivät ole mahdollisia

Finnveran riskinoton perustana on yhtiön maakohtainen takuupolitiikka. Luokittelemme maat kahdeksaan maaluokkaan sen mukaan, millainen kunkin maan kyky hoitaa ulkoiset velvoitteensa on, millaiset ovat maan poliittinen vakaus ja lainsäädäntö sekä odotukset tulevasta talouskehityksestä. Maariskiluokitus perustuu vientitakuulaitosten käyttämään maariskimalliin ja maksukokemuksiin, joiden perusteella maaluokat luokitellaan yhdessä OECD:ssä. Seuraamme maiden taloudellista ja poliittista tilannetta, ja jokaisen maan luokitus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Maaluokitukset vaikuttavat takuumaksutasoon eli maaluokka määrittää maakohtaisen minimihintatason.  

Finnveran maapolitiikkoja selkeytettiin, ja politiikkoja on aiemman neljän sijaan nyt viisi: A–E. A-luokassa rajoituksia ei ole lainkaan. D-luokassa rahoitusmahdollisuuksiin liittyy erityisrajoituksia, eikä vientiluottoja voida myöntää. E-luokassa oleviin maihin takuita tai vientiluottoja ei myönnetä lainkaan.

- Maapolitiikka pyritään pitämään karttasovelluksessa mahdollisimman ajan tasalla, mutta tiedot eivät ole Finnveraa sitovia, koska kohdemaiden taloudelliset ja poliittiset olosuhteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti, sanoo Finnveran kaupan rahoituksen ja maariskien hallinnan tiimipäällikkö Eeva-Maija Pietikäinen.

- Uudella kartalla uuden luokituksen myötä näkyy selkeämmin, mihin maihin riskinottoa ei ole rajoitettu, mihin riskinottoa voidaan harkita ja tehdä rajoitetummin. Lisäksi näkyy, mihin maihin riskinotto ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Maapolitiikat on nyt kirjattu seuraavasti:

  • Maaryhmä A: Takuiden myöntämiselle ei ole kohdemaahan perustuvia rajoituksia
  • Maaryhmä B: Joustava maapolitiikka
  • Maaryhmä C: Rajoittava maapolitiikka
  • Maaryhmä D: Maapolitiikassa erityisrajoituksia, ei vientiluottoja
  • Maaryhmä E: Takuita ja vientiluottoja ei myönnetä (off cover)
""

Tutustu karttaan ja eri maiden ja vientimarkkinoiden takuupolitiikkaan: Maaluokitukset | Finnvera

Lisää aiheesta:

Finnvera viennin rahoittajana | Finnvera

Vientitakuut | Finnvera

Maat ja markkinat -katsaus 1/2023: Nousevat taloudet Kenia ja Tansania portti Itä-Afrikan vientimarkkinoille | Finnvera

Jaa sivu: