Content Section
Meyer Turku Oy

Meyer Turku Oy vahvistaa taloudellisia valmiuksiaan maailmanluokan laivanrakentajana, Finnveralta yhteensä 100 miljoonan euron laina pääosin EGF-takauksella

Finnvera on myöntänyt Meyer Turun telakalle yhteensä 100 miljoonan euron lainan, joka koostuu Euroopan investointipankin (EIP) EGF-takauksella katetusta lainasta ja Finnveran lainasta.
""

Rahoitusjärjestely parantaa osaltaan Meyer Turun valmiuksia keskittyä strategiansa mukaiseen toimintaan eli maailman suurimpien, nykyaikaisimpien ja ympäristöystävällisimpien risteilyalusten suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Meyer Turun osuus maailman risteilijänrakennusmarkkinoista on noin 15 prosenttia, ja yritys työllistää noin 2 000 henkilöä.

Finnveralla oli mahdollisuus myöntää vuoden 2022 loppuun saakka EIP:n Pan-European Guarantee Fund (EGF) -ohjelman puitteissa käyttöpääoma- ja investointilainoja pääasiassa suurten yritysten rahoitustarpeisiin. Rahoituksella on EIP:n 75 prosentin takaus.

EGF-ohjelma laajensi Finnveran mahdollisuuksia toimia kaupallista markkinaa täydentävänä rahoittajana, ja sen puitteissa Finnvera myönsi lainoja eri yrityksille yhteensä noin 300 miljoonaa euroa vuosien 2021–2022 aikana.

EGF-ohjelman puitteissa yksittäisen lainan määrä voi olla enintään 100 miljoonaa euroa ja laina-aika enintään 6 vuotta. Rahoituksen tarkemmista ehdoista sovitaan hankekohtaisesti.

Rahoituksella iso rooli alus- ja telakkaklusterille

Laivanrakennustoimiala on Suomessa merkittävä, ja Finnveran vientitakuutoiminnan noin 22 miljardin euron vastuista puolet liittyy alusrahoitukseen, jota Finnvera myöntää sekä telakoiden ulkomaisille ostaja-asiakkaille eli kansainvälisille risteilyvarustamoille että telakoille Suomessa. 

”Rahoituksella on suuri merkitys alus- ja telakkatoimialalle, jolla on merkittävä työllistävä vaikutus ja joka kattaa alihankintaketjuineen huomattavan osan suomalaisesta viennistä. Viennin rahoituksen vaikuttavuus ulottuu yksittäisiä hankkeita laajemmalle, sillä alat muodostavat klustereita, jotka tuottavat kasvua ja työllisyyttä suurelle yritysjoukolle”, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

”Tilauskantamme on vakaa, mutta jo muutenkin poikkeuksellisessa maailmantaloudellisessa tilanteessa käynnistynyt Ukrainan sota on haastanut toimintamme, erityisesti ennennäkemättömän korkeiden energian ja raaka-aineiden hintojen kautta. Olemme tyytyväisiä tähän ratkaisuun, joka löytyi Finnveran ja Meyer Turun yhteistyöllä, Euroopan investointipankin ja EGF-takauksen tuella. Tämän rahoitustyökalun avulla Meyer Turulle taataan tarvittava lisärahoitus näinä epävakaina aikoina”, sanoo Meyer Turun talousjohtaja Jens Sandmann.

Tiivistelmä rahoituksesta:

Finnvera-/EGF-lainat: käyttöpääomarahoitus 
Luotonsaaja: Meyer Turku Oy
Luoton määrä: yhteensä 100 miljoonaa euroa
Luottoaika: 3 vuotta
Solmittu: joulukuu 2022
Julkaistu: 20.1.2023

Jaa sivu: