Content Section

Köparkreditgaranti

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

Med suveräna risker avses en situation där staten är kredittagare eller borgensman.

Täckningsgraden fastställs från fall till fall ock är högst 95 % för kommersiella risker och 100 % för politiska risker.

Köparkreditgarantin kan användas i olika köparkreditarrangemang med medellång eller lång betalningstid, såsom i köparkrediter för enskilda köp, i ramkrediter för enskilda banker eller projekt, i fartygsfinansiering samt i forfaiting- och leasingfinansiering.

Garantin kan också användas för export med kort betalningstid då exportören erhåller som betalning för köpesumman överförbara skuldförbindelser, dvs. accepterade växlar eller skuldebrev och då exporten riktas till länder som ej hör till de västra industriländerna.

Garantin kan beviljas inhemska eller utländska finansieringsinrättningar.

Som officiell exportgarantianstalt kan Finnvera, i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning, inte garantera exporthandel med betalningstider under två år till följande länder:

  • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna

På grund av coronapandemin införde EU-kommissionen ett omfattande åtgärdspaket, där ett meddelande om kortvarig kreditförsäkring ingår som en del. Enligt meddelandet har de EU-länderna och andra industriländer i väst tillfälligt utlysts som icke-marknadsmässiga fram till slutet av år 2020. Finnvera kan enligt prövning bevilja köparkreditgarantier med kort risktid till dessa länder.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

PDF-blanketter

Kort betalningstid: luottovakuutus (at) finnvera.fi

Lång betalningstid: applications.eca (at) finnvera.fi

Allmänna villkor (in English)