Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Under första hälften av 2010 finansierade Finnvera fler nya företag än 2009

20.08.2010

Under första hälften av 2010 ökade Finnveras finansiering till nyetablerade företag både i antal och euro jämfört med motsvarande period i fjol. Totalt 2 100 nya företag beviljades finansiering.

Under första hälften av året ökade andelen nyetablerade företag som fick finansiering från Finnvera med 9 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Finansiering beviljades för totalt 122,1 miljoner euro, vilket är 11 procent mer än motsvarande period i fjol. Regionalt sett beviljades mest finansiering till nya företag i Nyland, där andelen ökade med drygt en tredjedel jämfört med motsvarande period i fjol.

− I detta ekonomiska läge kan företagandet vara ett alternativ att sysselsätta sig. Hög kompetens och lång erfarenhet i arbetslivet ger en god grund för företagande. År 1992, under den senaste depressionen, började antalet nyetablerade företag så småningom öka. Det är möjligt att företagandet ökar även nu på samma sätt som efter recessionen på 1990-talet, säger Sirkka-Liisa Kovettu, affärsverksamhetschef på Finnvera.

Företagsbeståndets omsättning påverkar hela nationalekonomin och har betydelse även med tanke på konkurrenskraften. − I bästa fall avspeglar ökningen i antalet nya företag hela ekonomins förnyelseförmåga och innovativitet.

Ungefär hälften av de nyetablerade företag som beviljades finansiering bedriver sin verksamhet inom handeln och konsumenttjänster eller tillhandahåller olika tjänster för affärslivet. Mer än 40 procent av finansieringen till de nya företagen riktades till industriföretag, och denna andel var betydligt större än i fjol.

Antalet nyetablerade företagen var enligt preliminära statistikuppgifter ännu 2009 på nedåtgående, men under första kvartalet 2010 började antalet öka.

Ytterligare information:
Sirkka-Liisa Kovettu, affärsverksamhetschef, tfn 020 460 7217

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information