Content Section
Pressmeddelanden

Tillväxtlånet sätter fart på tillväxten och internationaliseringen

Finnveras tillväxtlån, som blev tillgängligt i början av april, kan användas för att finansiera SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- och internationaliseringsprojekt.

Finnveras Tillväxtlån är avsett för finansiering av betydande tillväxt- och internationaliseringsprojekt eller företagsarrangemang i SMF- och midcap-företag som varit verksamma över tre år. Midcap-företagen är större än SMF-företag och har en omsättning på högst 300 miljoner.

– Målet med tillväxtlånet är att få marknadsbestämda finansiärer med i projekt som har höga risker men vars lönsamhet och effekt uppskattas vara goda, berättar Finnveras affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi.

Tillväxtlånet är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital och som har drag av finansiering av både eget och främmande kapital. Företagets självfinansieringsandel måste alltid vara minst 20 procent och förutom Finnvera måste andra finansiärer delta i finansieringshelheten med minst 50 procent av det totala projektet.

Tillväxtlånet beviljas för enskilda projekt och hur lönsamma och finansieringsdugliga projekten är bedöms fall för fall tillsammans med de andra finansiärerna.

Ytterligare information:
programschef Kalle Åström, tfn 029 460 2747