Content Section
Pressmeddelanden

Staten kapitaliserar Finnveras exportgaranti- och specialborgensverksamhet med 400 miljoner euro

""
Published date

Börsmeddelande 22.12.2021
Insiderinformation, Finnvera Abp

I den tredje tilläggsbudgeten för år 2021 godkändes i juni en reservering för kapitalisering av Finnvera Abp:s exportgaranti- och specialborgensverksamhet. Statsrådets finansutskott förordade i dag kapitalisering av exportgaranti- och specialborgensverksamheten med 400 miljoner euro. Kapitaliseringen genomförs på basis av beslut av arbets- och näringsministeriet genom att medlen överförs till statsgarantifonden.

Kapitaliseringens storlek grundar sig på en uppskattning av  ett minimikapitaliseringsbehov i vilken beaktats osäkerhet  förorsakad av den utdragna  coronapandemin .

Ett eventuellt förlustbringande separat resultat från exportgaranti- och specialborgensverksamheten täcks i första hand ur fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet i Finnveras balansräkning. Om medlen i fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten inte räcker till för att täcka de förluster som uppstår av verksamheten, täcks förlusterna ur statsgarantifondens medel, vilka vid behov kompletteras med ett anslag ur statsbudgeten.

Genom den kapitalisering som nu genomförs förbereder man sig på en situation där medlen i statsgarantifonden inte räcker till för att täcka eventuella förlustbringande resultat av Finnveras exportgaranti- och specialborgensverksamhet åren 2021‒2023.

Finnvera befrias dessutom från fondåterbäring på basis av ett eventuellt vinstresultat av exportgaranti- och specialborgensverksamheten  år 2021 eller följande år tills tillgångarna är på samma nivå som före coronapandemin. Det slutliga beslutet om återbetalning fattas av Finnveras bolagsstämma. Finnvera fick 349 miljoner euro i fondavgift av statsgarantifonden på basis av det förlustbringande resultatet för exportgaranti- och specialborgensverksamheten år 2020.

Finnvera bedömer fortfarande i enlighet med halvårsrapporten för januari‒juni 2021 att resultatutvecklingen år 2021 i väsentlig grad påverkas av den osäkerhet som coronapandemin orsakar och av framtidsutsikterna för Finnveras enskilda  objekt med stor risk. 

Offentliggörande av verksamhetsberättelsen och bokslutet

Finnvera-koncernens verksamhetsberättelse och bokslut 1.1.‒31.12.2021 offentliggörs den 16.2.2022.

Mer information:

ANM:

Inkalotta Nuotio-Osazee, regeringsråd, tfn 029 504 7051
 

Finnvera:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Sändlista:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, Centrala massmedier, www.finnvera.fi

Dela sidan: