Content Section
Tiedotteet

Valtio pääomittaa Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoimintaa 400 miljoonalla eurolla

""
Published date

Pörssitiedote 22.12.2021
Finnvera Oyj, sisäpiiritieto

Valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa kesäkuussa hyväksyttiin varautuminen Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan pääomittamiseen. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi tänään vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan pääomittamista 400 miljoonalla eurolla. Pääomitus toteutetaan siirtämällä varat valtiontakuurahastoon työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä.

Pääomituksen määrä perustuu arvioon minimipääomitustarpeesta, ja siinä on otettu huomioon koronapandemian pitkittymisen aiheuttama epävarmuus.

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan mahdollinen tappiollinen erillistulos katetaan ensisijaisesti Finnveran taseessa olevasta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Mikäli vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat eivät riitä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, tappiot katetaan valtiontakuurahaston varoista, joita täydennetään tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla.

Nyt toteutettavalla pääomituksella varaudutaan tilanteeseen, jossa valtiontakuu-rahastossa olevat varat eivät riittäisi Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta syntyvän mahdollisen tappiollisen tuloksen kattamiseen vuosina 2021‒2023.

Finnvera vapautetaan lisäksi rahastomaksun palauttamisesta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vuoden 2021 tai sitä seuraavien vuosien mahdollisen voitollisen tuloksen perusteella siihen asti, kunnes vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat ovat koronapandemiaa edeltävällä tasolla. Lopullisen päätöksen palautuksesta tekee Finnveran yhtiökokous. Finnvera sai valtiontakuurahastolta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vuoden 2020 tappiollisen tuloksen perusteella rahastomaksua 349 miljoonaa euroa.

Finnvera arvioi edelleen tammi‒kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen mukaisesti, että vuoden 2021 tuloskehitykseen vaikuttaa olennaisesti koronapandemian aiheuttama epävarmuus ja Finnveran yksittäisten suurten riskin kohteiden tulevaisuuden näkymät.  

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen julkistaminen

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.‒31.12.2021 julkistetaan 16.2.2022.

Lisätiedot:

TEM:

Inkalotta Nuotio-Osazee, hallitusneuvos, p. 029 504 7051
 

Finnvera:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400

Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, Keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi