Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nya ledamöter till Finnveras förvaltningsråd

Finnveran toimitalo

07.10.2019

Finnverakoncernen, börsmeddelande 7.10.2019

Nya ledamöter har valts till Finnveras förvaltningsråd. Valet gjordes av Finska staten som Finnvera Abps enda aktieägare.

Som förvaltningsrådets ordförande valdes riksdagsledamot Sofia Vikman och som vice ordförande riksdagsledamot Johannes Koskinen. Som nya ledamöter till förvaltningsrådet valdes riksdagsledamöter Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu Ranne, Wille Rydman och Joakim Strand.

Som förvaltningsrådets ledamöter fortsätter internationella experten Pia Björkbacka (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC), expert Leila Kurki(Tjänstemannacentralorganisationen STTK), verställande direktör Kari Luoto(Päivittäistavarakauppa), direktör, huvudekonom Veli-Matti Mattila (Finance Finland FFI), finansmanager Jaana Möntti (Finnvera), verkställande direktör Carita Orlando (Finlands Företagarkvinnor), direktör Tommi Toivola (Finlands Näringsliv EK) och II ordförande Anette Vaini-Antila (Finlands Ekonomer).

Förvaltningsrådet övervakar bolagets förvaltning. Förvaltningsrådet består av minst åtta och högst arton medlemmar.

Ytterligare information:

förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, Finnvera, tfn +358 29 460 2520, risto.huopaniemi@finnvera.fi

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information