Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nya ledamöter i Finnveras förvaltningsråd och styrelse

27.04.2010

Finnveras bolagsstämma valde vid sitt sammanträde den 27 april 2010 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Nya ledamöter i förvaltningsrådet är riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, ordförande Jarmo Hietanen, arbetsmarknadsdirektör Tapio Mäkeläinen och ordförande Jarkko Wuorinen.

Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen, som första vice ordförande riksdagsledamot Kyösti Karjula och som andra vice ordförande riksdagsledamot Reijo Paajanen. Som ledamöter fortsätter direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Sinikka Hurskainen, riksdagsledamot Matti Kauppila,sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, riksdagsledamot Ville Niinistö, riksdagsledamot Petri Pihlajaniemi, innovationsdirektör Hannele Pohjola, riksdagsledamot Tuomo Puumala,kontaktperson Tuija Saari ochordförande Timo Vallittu.

Till nya ordinarie styrelseledamöter valdesekonomisk chef Timo Lindholm ochfinansråd Heikki Solttila.

Som styrelseordförande fortsätter understatssekreterare Kalle J. Korhonen, till första vice ordförande valdes finansråd Heikki Solttila och som andra vice ordförande fortsätter understatssekreterare Pekka Huhtaniemi.

Som ledamöter fortsätter regiondirektör Pirkko-Liisa Hyttinen, direktör Timo Kekkonen, arbetsmarknadsråd Marja Merimaa och näringspolitisk chef Janne Metsämäki.

Som suppleanter fortsätter regeringsråd Elise Pekkala och finansråd Kristina Sarjo.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2009 och godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Till ordinarie revisor för Finnvera Abp utsågs KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor.

Mer information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tel. +358 20 460 7321
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tel. +358 20 460 7261

kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tel. +358 20 460 7232

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information