Content Section
Pressmeddelanden

Ny tillväxt för SME-företag genom miljöaffärsverksamhet

Produktionen av förnybar energi och hela miljöaffärsverksamheten blir de närmaste åren de områden i företagslivet som växer snabbast på global nivå. Dessutom erbjuder dessa områden finländska SME-företag nya affärsverksamhetstillfällen. Finnvera främjar dessa projekt genom sina finansieringstjänster.

Vid sidan av den förnybara energin och de relaterade tjänsterna är tekniker som skonar miljön och sparar resurser också ett nytt tillväxtområde. När det gäller att ta fram tekniska lösningar inom vindkraft samt bio-, sol- och vågenergi har de finländska företagen goda möjligheter på marknaden. Dessutom erbjuder en decentraliserad energiproduktion och i synnerhet en ökande användning av träenergi samt nya energikällor tillväxtmöjligheter för företagsverksamheten.

− Vi beviljar finansiering för nya affärsverksamhetstillfällen som skapas av förnybar energi samt relaterade tekniker och tjänster. På så vis kan vi främja utvecklingen på detta område. Tillväxt och utveckling kräver finansiering, och Finnvera deltar tillsammans med andra finansiärer i den riskspridning som anknyter till finansieringen, säger affärsverksamhetschef Unto Väkeväinen på Finnvera.

Kompetens om miljöteknik på hög nivå

Kompetensen inom miljöteknik ligger på hög nivå i Finland. Finnvera har beviljat finansiering för exempelvis byggandet av ett biogasverk, förvärvet av en tryckpress som förbrukar kemikalier i betydligt mindre omfattning än de tidigare maskinerna och investeringen i en linje för tillverkning av återvinningsförpackningar av papp.

− Finnveras dotterbolag Seed Fond Vera Ab har gjort stora insatser när det gäller att kommersialisera tekniker som skonar miljön och sparar resurser, dvs. s.k. clean tech-innovationer. Fonden investerar i innovativa nybörjarföretag på detta område, och redan nu hänför tolv procent av fondens investeringar sig till clean tech-företag. Dessa företags andel av fondens projektflöde verkar öka.

Finnvera har flera olika möjligheter att finansiera olika projekt inom miljöaffärsverksamheten. Innan Finnvera fattar sitt finansieringsbeslut, utvärderar bolaget om ifrågavarande företag har förutsättningar för en lönsam verksamhet samt utreder också om företagit iakttar kraven i miljölagstiftningen.

− Enligt uppskattningar blir produkt- och servicelösningar inom miljöaffärsverksamhet och förnybar energi i framtiden ett viktigt tillväxtområde, och i synnerhet SME-företagen erbjuds nya möjligheter såväl i hemlandet som inom exporten, säger Unto Väkeväinen.

Ytterligare information:
affärsverksamhetschef Unto Väkeväinen, tfn +358 20 460 7346
www.veraventure.fi > Seed Fond Vera Ab