Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nätverket Team Finland inleder sin verksamhet i världen

04.02.2013

Nätverket Team Finland inleder sin verksamhet i världen 1.2.2013. Man har bildat 72 team i olika länder. Dessa team ska sammanföra de finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer samt andra viktiga Finlandsaktörer som verkar inom området. Man har fastställt arbetsprogram för teamen och utsett samordnare som känner till nätverkets lokala verksamhet och tjänster.

I början av februari öppnades också Team Finlands webbsidor på adressen team.finland.fi. På sidorna samlas information om verksamheten och olika evenemang inom ramen för Finlands externa ekonomiska relationer, kontaktinformation för nätverket i sin helhet samt en kanal för de tjänster som de olika organisationerna erbjuder.

Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, företagens internationalisering och utländska investeringar i Finland. Kärnan i nätverket utgör arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och de offentligt finansierade organisationer som omfattas av dessa ministeriers styrning samt utländska nätverk. Nätverket Team Finland har en gemensam styrning som underlyder statsministern.

Ytterligare information: Tuomas Tapio, enhetschef, tfn 09-1602 2171 och Nina Hyvärinen, specialsakkunnig, tfn 09-1602 2166, statsrådets kansli

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information