Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Markku Pohjola ny styrelseordförande i Finnvera

04.04.2012

Den 30 mars 2012 utsåg Finnveras bolagsstämma nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse. Till styrelseordförande utsågs ekonom Markku Pohjola, före detta vice koncernchef för Nordea.

Förvaltningsrådets sammansättning

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet utsågs företagare Paula Aikio-Tallgren, riksdagsledamot Lauri Heikkilä, riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, riksdagsledamot Esko Kurvinen, ordförande Kasperi Launis, företagare Liisa Mariapori, riksdagsledamot Antti Rantakangas, riksdagsledamot Osmo Soininvaara och riksdagsledamot Sofia Vikman.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen och till vice ordförande utsågs riksdagsledamot Lauri Heikkilä. Som ledamöter fortsätter direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Lasse Hautala, arbetskraftspolitisk sakkunnig Leila Kurki, riksdagsledamot Jari Myllykoski, arbetsmarknadsdirektör Tapio Mäkeläinen, innovationsdirektör Hannele Pohjola, jurist Olli Rantanen och ordförande Timo Vallittu.

Styrelsens sammansättning

Till ny styrelseordförande i bolaget utsågs ekonom Markku Pohjola och till första vice ordförande industriråd Risto Paaermaa samt till andra vice ordförande finansråd Kristina Sarjo. Till nya ordinarie ledamöter utsågs handelsråd Johanna Ala-Nikkola, direktör Leila Helaakoski och ordförande Petri Vanhala.
Som ledamöter fortsätter handelsråd Marjaana Aarnikka, direktör Timo Kekkonen och vice verkställande direktör Timo Lindholm.

Till suppleanter i styrelsen utsågs regeringsråd Elise Pekkala och finansråd Heikki Solttila.

Bokslut 2011 och disposition av vinstmedel

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2011 och beviljade bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Val av revisor

Till ordinarie revisor valdes KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor. Valet gäller tills den pågående konkurrensutsättningen av revisionen har avslutats.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn 020 460 7261

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information