Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Konjunkturfinansieringen för företag får förlängning

21.12.2011

Finnvera kan fortsätta att bevilja konjunkturfinansiering till och med utgången av 2012. Konjunkturfinansieringen är avsedd för företag som sysselsätter högst 1 000 personer och för vilka tillgången till finansiering har försvårats på grund av försvagade ekonomiska utsikter och instabilitet på finansmarknaden. Den kan beviljas företag som bedöms ha förutsättningar för en lönsam verksamhet när konjunkturläget förbättras.

– De ekonomiska utsikterna är osäkra för närvarande och därför är det ytterst motiverat att fortsätta med konjunkturfinansieringen. Specialåtgärder krävs när tillgången till finansiering på den privata marknaden försvåras. Många små och medelstora företag har ännu inte återhämtat sig helt från den föregående recessionen, varför företagens situation snabbt kan försvåras om den ekonomiska tillväxten i Finland avmattas. Konjunkturfinansieringen har varit ett välfungerande verktyg, och hittills har cirka 1 200 företag dragit nytta av den, säger Annamarja Paloheimo, affärsområdesdirektör med ansvar för SMF-finansieringen på Finnvera.

Ett företag kan utnyttja konjunkturfinansiering för att trygga sin likviditet eller finansiera en investering som stöder konkurrenskraften. Finansieringsformen lämpar sig också för finansiering av företagsförvärv eller nyetablerade tillväxtföretag. Innan finansieringsbeslutet fattas utreder Finnvera om företaget har förutsättningar för lönsam affärsverksamhet när konjunkturläget förbättras. Ett villkor för att finansieringen ska beviljas är också att företagets huvudfinansiärer beviljar tilläggsfinansiering eller att fordringarna konsolideras.

– Hösten 2010 gjorde OECD en undersökning om vilka effekter finansieringen hade haft för våra konjunkturfinansieringskunder. Ungefär 40 procent av de som svarade på undersökningen uppgav att finansieringen hade räddat företaget från att gå i konkurs, säger Paloheimo.

Sedan 6.3.2009 har Finnvera beviljat totalt 470 miljoner euro i konjunkturfinansiering. Tack vare att statens förlustersättningar har höjts kan bolaget ta större risker än normalt i konjunkturlånen och -borgen. Staten ersätter en större del av de eventuella förlusterna för konjunkturprodukterna än av förlusterna för Finnveras övriga finansieringsprodukter.

Konjukturlån
Konjunkturborgen

Ytterligare information:
Annamarja Paloheimo, affärsområdesdirektör, Finnvera, tfn 020 460 7267

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information