Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras kapitalinvesteringar under ett varumärke

05.05.2011

Finnvera gör kapitalinvesteringar i nyetablerade, innovativa företag samt regionala fonder. Investeringarna görs via dotterbolag.

– Arbetsfördelningen mellan Finnvera och Finlands Industriinvestering i kapitalinvesteringsverksamheten är tydlig, och det finns inga överlappande funktioner. Vi har emellertid använt flera olika namn för Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet, vilket har varit en utmaning i kommunikationen med kunderna och intressegrupperna. Därför slopar vi dotterbolagens namn i vår kommunikation och börjar använda ett namn och ett varumärke för kapitalinvesteringsverksamheten: ”Finnveras kapitalinvesteringar”, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Dotterbolagen Veraventure Ab och Seed Fond Vera Ab som bedriver Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet fortsätter i övrigt med sin verksamhet som tidigare.

Webbplatsen för kapitalinvesteringsverksamheten har införlivats med webbplatsen finnvera.fi (www.finnvera.fi/swe/Kapitalinvesteringar). På webbplatsen finns även den krypterade extranettjänsten SijoittajaExtra, som är avsedd för affärsänglar.

Syftet med Finnveras kapitalinvesteringsverksamhet är att möjliggöra, starta och påskynda tillväxt och internationalisering i nyetablerade företag.

– Vi utvecklar också ett nätverk av affärsänglar som är avsett för privata placerare. Syftet är att företagen ska bli intressanta investeringsobjekt även för andra finansiärer eller industripartner, säger Heikkilä.

I den regionala fondplaceringsverksamheten har Finnvera som mål att förbättra tillväxtföretagens finansieringsmöjligheter och främja den regionala näringspolitiken tillsammans med andra aktörer.

Enligt den överenskomna arbetsfördelningen ansvarar Finlands Industriinvestering Ab för de parallellplaceringar som görs enligt kommersiella principer tillsammans med privata placerare i ett senare skede och för stora fondplaceringar.

Ytterligare information:
verkställande direktör Leo Houtsonen, tfn 020 460 3980 (Veraventure Ab och Aloitusrahasto Vera Ab)

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information