Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera tecknade det första masskuldebrevslånet

23.04.2015

I fjol fick Finnvera fullmakt att teckna masskuldebrevslån som emitterats av SMF-företag. Fullmakten utökades i början av året och omfattar nu även större företag. Finnvera tecknade det första masskuldebrevslånet som möjliggjorde finansiering av Kotkamills investering som uppgick till sammanlagt över 100 miljoner. Investeringen gäller en omändring av pappersmaskinens produktinriktning från tidskriftspapper till förpackningspapp.

- Tack vare finansieringspaketet kunde verksamheten vid Kotkamills som har 500 anställda fortsätta. Finnveras roll som ankare för teckningen av ett masskuldebrevslån säkerställde emissionen. Att utveckla marknaden för masskuldebrevslån och få mångsidigare finansieringskällor är ytterst viktigt för företag i denna storleksklass, säger verkställande direktören för Kotkamills, Markku Hämäläinen.

I och med att Finnvera kan teckna masskuldebrevslån ökar företagens chanser att få finansiering på marknaden. Finnvera tecknar masskuldebrevslån till marknadspris.  Då projektet behandlas görs en normal företagsanalys.

Ytterligare information:
Finansieringsdirektör Jussi Haarasilta, tfn 029 460 2601

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information