Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera stöder finländska exportörers affärer riktade till Iran

Published date

Finnvera har ändrat sin landpolicy gällande Iran efter att EU:s ekonomiska sanktioner hävdes i januari. Detta betyder att Finnvera kan börja bevilja exportgarantier för finländska exportaffärer riktade till Iran. På grund av sanktionerna har exportgarantier inte beviljats på nästan tio år.

Efter att de ekonomiska sanktionerna hävdes har finländska företag redan visat intresse för den iranska marknaden.

– Vi är beredda att ta emot garantiansökningar för exportaffärer. Vår uppgift är att stöda finländska exportföretags möjligheter att göra affärer i Iran, säger affärsområdesdirektör Jussi Haarasilta.

Vid inträde på en ny marknad öppnas finansieringen enligt Haarasilta vanligen mellan stater eller banker och då erfarenheter har samlats blir det också vanligare att finansiera företag.

Iran är ett rikt land och därför också ett stort marknadsområde, vilket innebär stora exportmöjligheter. Haarasilta uppskattar att till exempel en förbättrad grundläggande infrastruktur i Iran kan skapa möjligheter för finländska exportörer.

– Det är självfallet viktigt att komma ihåg att konkurrensen om affärerna kommer att vara hård. Många andra länder spekulerar också på den iranska marknaden och flera staters exportgarantiinstitut har likaså luckrat upp sina riktlinjer beträffande Iran efter att sanktionerna hävdes.

"En utmanande affärsverksamhetsmiljö"

Jussi Haarasilta betonar att även om handeln underlättas efter att sanktionerna mot Iran har hävts finns det all anledning att förbereda projekten omsorgsfullt på förhand.

– Affärsverksamhetsmiljön är allt som allt utmanande, men jag uppmanar företagen att undersöka businessmöjligheterna.

Haarasilta påminner att en del av sanktionerna mot kärnkraftsprogrammet fortfarande gäller. Även sanktionerna som gäller mänskliga rättigheter är fortfarande i kraft, poängterar Haarasilta.

Han betonar också att Finnvera bedömer alla exportprojekt fall för fall.

Iran är den 18:e största ekonomin i världen. Enligt Internationella valutafonden IMF:s uppskattningar kommer landet att ha en ekonomisk tillväxt på ungefär fyra procent de kommande åren. 

Läs mer om Finnveras exportgarantiverksamhet och landpolicy.

Ytterligare information:
Jussi Haarasilta, affärsområdesdirektör, tfn 029 460 2601, jussi.haarasilta (at) finnvera.fi