Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera säljer största delen av sin andel i Seed Fund Vera Ab

Finnvera Abp säljer cirka 80 procent av sin andel i Seed Fund Vera Ab. Affären är förknippad med Finnveras beslut att stegvis upphöra med kapitalinvesteringsverksamhet.

Andelen säljs till finländska Innovestor Kasvurahasto I Ky. Efter affären äger Finnvera fortfarande cirka 20 procent av Seed Fund Vera Ab. Fonden väckte intresse både i Finland och utomlands. Innovestors offert motsvarade säljarens mål bäst.

Med arrangemanget säkerställs att fondens investeringsverksamhet kan fortsätta. Målföretagen får också bättre möjligheter till fortsatt finansiering i och med att kapitalinvesteringsmarknaden kompletteras med ett nytt privat kapitalinvesteringsbolag.

En faktor i anslutning till affären är arbets- och näringsministeriets riktlinjer enligt vilka ansvaret för utvecklingen av kapitalinvesteringsverksamheten i ett tidigt skede, som tidigare vilat på Finnvera, har överförts till Tekes Venture Capital Ab.

Seed Fund Vera har satt fart på den privata placeringen

- Med tanke på slagkraften har Finnveras placeringsverksamhet i tidigt skede varit av stor betydelse. Via fondens verksamhet har totalt 350 miljoner euro privat kapital investerats i målföretagen. Affärsänglarnas andel av detta uppgår till cirka 90 miljoner euro. Beloppen är betydande även vid internationell jämförelse, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Till följd av Seed Fund Vera Ab-affären kommer fonden att få mycket privat kapital och kompetens, vilket gör att målföretagen kan utvecklas stabilt i fortsättningen. De nuvarande placeringsobjekten får fler nätverk och nya möjligheter att växa.

Teollisuussijoitus och Tekes ansvarar i fortsättningen för statens kapitalinvestering

I fortsättningen ansvarar i huvudsak Suomen Teollisuussijoitus och Tekes för statens kapitalinvesteringsverksamhet. Tekes administrerar Tekes Venture Capital Ab som främst investerar i företag i ett tidigt skede via fondplaceringar.

Seed Fund Vera Ab inledde sin verksamhet 2005.

Ytterligare information

verkställande direktör Pauli Heikkilä, Finnvera Abp, 029 460 2400