Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera medverkar i finansieringen av ett systerfartyg som TUI Cruises beställt av Åbovarvet

STX Finland Oy och det tyska rederiet TUI Cruises GmbH har ingått ett avtal om byggnad av ett systerfartyg till kryssningsfartyget som beställdes för ett år sedan. Finnvera garanterar köparkrediten efter leveransen. Köparkrediten finansieras via Citibank och Finlands Exportkredit Ab.

Den garanti som Finnvera beviljar täcker 95 procent av köparkrediten på cirka 360 miljoner euro. Lånetiden är 12 år från överlåtelsen av fartyget. Mottagaren av Finnveras garanti är Citibank, som lägger upp finansieringen. Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab finansierar köparkrediten.

– Vid nästan alla fartygsaffärer förutsätter köparna att en långfristig exportkreditfinansiering läggs upp efter leveransen innan de förbinder sig till avtalet om fartygsbyggande. De finländska företagens konkurrenskraft vid kapitalvaruexport tryggas av ett system där Finnvera ger en exportgaranti och Finlands Exportkredit finansierar exportkrediten från köparens bank, berättar Finnveras vice verkställande direktör Topi Vesteri.

Finansiering av exportkrediter har tillämpats sedan början av år 2009, dvs. sedan finansmarknaden skärptes.

Det beställda systerfartyget byggs på STX Finland Oy:s varv i Åbo och blir färdigt i maj 2015. Dess sysselsättningseffekt beräknas uppgå till 5 500 årsverken.

Kryssningsfartygets bruttoregisterton är 98 000 och det har kapacitet för 2 500 passagerare. Fartyget är cirka 295 meter långt.

Rederiet TUI Cruises GmbH ägs till hälften av den europeiska turismkoncernen TUI AG och världens näst största kryssningsrederi Royal Caribbean International.

Ytterligare information

vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 29 460 2676