Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera garanterar rederiet TUI Cruises köparkredit

28.09.2011

STX Finland Oy och det tyska rederiet TUI Cruises GmbH har ingått ett avtal om byggnad av ett kryssningsfartyg. Finnvera garanterar köparkrediten efter leveransen. Finansieringen av den kredit som Finnvera garanterar görs genom Finlands Exportkredit Ab:s återfinansiering.  

Finnveras garanti täcker 95 procent av köparkrediten på cirka 360 miljoner euro. Lånetiden är 12 år från överlåtelsen av fartyget. Mottagaren av Finnveras garanti är en bank som väljs separat. Banken överför krediten för återfinansiering till Finlands Exportkredit Ab. I arrangemanget tillämpades modellen för tillfällig återfinansiering för export.  

– Ofta kräver köparen att finländska exportörer ska ha beviljats exportkrediter från Finnvera för att de överhuvudtaget ska kunna delta i anbudsgivningen, och det är också vanligt att det krävs en garanti för att en affär ska bli av. Garantiarrangemang främjar de finländska exportföretagens affärsverksamhet och gynnar samtidigt också den finländska samhällsekonomin, säger Topi Vesteri, vice verkställande direktör med ansvar för exportfinansieringen på Finnvera.  

Det beställda fartyget byggs på STX Finland Oy:s varv i Åbo och blir färdigt våren 2014. Dess sysselsättningseffekt beräknas uppgå till 5 500 årsverken.  

Kryssningsfartygets bruttoregisterton är 97 000, och det har kapacitet för 2 500 passagerare. Fartyget är cirka 295 meter långt.  

TUI Cruises GmbH ägs till hälften av den europeiska turismkoncernen TUI AG och världens näst största kryssningsrederi Royal Caribbean Cruises. Avtalet om fartygsbygget innehåller en option på en beställning av ett motsvarande systerfartyg. Beställningen av systerfartyget kräver godkännande från TUI Cruises ägare.  

Ytterligare information:
Vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information