Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera garanterar finländsk export för Montes del Platas massafabriksprojekt i Uruguay

07.10.2011

Finnvera har ingått ett avtal om en köparkreditgaranti på 900 miljoner US dollar för ett massafabriksprojekt i Uruguay. Garantin beviljades för en exportkredit på 12 år. Med den finansieras Andritz Oy:s och Pöyry Finland Oy:s leveranser från Finland.

Finansieringen av den kredit som Finnvera garanterar görs genom Finlands Exportkredit Ab:s återfinansiering. Kredittagaren är Montes del Platas massafabriksbolag Celulosa y Energía Punta Pereira S.A., det chilenska skogsbolaget Araucons och Stora Ensos samriskföretag. Fortis Bank är agentbank för krediten och innehavare av Finnveras garanti. Den totala finansieringen på cirka 1,35 miljarder US dollar genomförs i samarbete med Inter-American Development Bank. Av de kommersiella bankerna deltar BNP Paribas, DnB NOR, Nordea och Santander i finansieringen.

Andritz Oy är huvudleverantör i projektet och Pöyry Finland Oy svarar för planerings- och projektledningstjänsterna. De finländska leveranserna har en sysselsättningseffekt på cirka 1 000 årsverken.

Ofta kräver köparen att finländska exportörer ska ha beviljats exportkredit från Finnvera för att de överhuvudtaget ska kunna delta i anbudsgivningen, och det är också vanligt att det krävs en garanti för att en affär ska bli av. Garantiarrangemang främjar de finländska exportföretagens affärsverksamhet och gynnar samtidigt också den finländska samhällsekonomin.

Tillämpning av den allra senaste tekniken

Massafabriken byggs i frihandelsområdet i Punta Pereira i Uruguay. Fabriken är den största privata, industriella investeringen i Uruguays historia och en milstolpe för skogsindustrin i landet. I fabriksprojektet tillämpas den allra senaste tekniken som används i massafabriker, och den bygger på bästa tillgängliga tekniska lösningar och miljöskyddsprinciper.

I produktionen vid Montes del Platas massafabrik används odlad eukalyptus som råvara. Projektet skapar nya arbetsplatser och välbefinnande: fabrikens uppskattade effekt på Uruguays bruttonationalprodukt är 0,8 procent i byggskedet och 2 procent efter att produktionen har kommit igång.

Enligt tidsplanen inleds verksamheten på fabriken under den första hälften av år 2013, och fabrikens produktionskapacitet kommer att uppgå till 1,3 miljoner ton massa per år.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information