Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera förbereder sig att hjälpa vid fartygsinvesteringar orsakade av svaveldirektivet

27.05.2013

EU:s svaveldirektiv träder i kraft år 2015 och de finländska rederierna måste göra ändringar i eller förnya sina fartygsbestånd för att motsvara den åtstramade stadgarna. Tidigare har Finnveras fartygsborgen beviljats till varv som fungerar i Finland för fartyg beställda till Finland, men i fortsättningen kan lagen om statens fartygsborgen även tillämpas på fartyg som förvärvats utomlands eller på fartygs ändrings-, reparations- eller ombyggnadsarbeten.

Beviljandet av fartygsborden baseras på en projektspecifik riskbedömning och finansieringen förutsätter säkerheter såsom fartygsinteckning. Fartygsborgen kan beviljas då det inte finns tillräcklig kommersiell finansiering att tillgå till projektet.

Enligt EU:s regler för statligt stöd kan krediten uppgå till högst 80 procent av köpesumman och fartygsborgen till högst 80 procent av kreditbeloppet. Därmed kan Finnveras ansvar i fartygsinvestering uppgå till högst 64 procent att köpesumman.

Vid beviljande av fartygsborgen till köp av fartyg från utlandet eller för ombyggnad av fartyg utomlands, förutsätts ett tillräckligt finländskt intresse i projektet. Då man bedömer det finländska intresset fäster man uppmärksamhet vid bland annat att fartyget förs under finsk flagg, rederiet är finländskt, fartyget kommer att fungera i varutransport i Finlands utrikeshandel och att fartyget kommer att sysselsätta finländska sjöfarare.

– Behovet att utvidga fartygsborgen har framträtt främst inom fraktfartyg som inte har tillverkats sedan länge i Finland. Om man i dessa miljövänliga fartyg utnyttjar finländsk kompetens och teknik, förstärker anskaffningen det finländska intresset. Som det primära alternativet bör man dock eftersträva att använda den finansiering som erbjuds av exportfinansieringsinstitutet i varvets hemland, säger Topi Vesteri, vice verkställande direktör med ansvar för exportfinansieringen på Finnvera.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 29 460 2676

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information