Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera varautuu auttamaan rikkidirektiivin aiheuttamissa alusinvestoinneissa

27.05.2013

EU:n rikkidirektiivi tulee voimaan vuonna 2015, ja suomalaisten varustamoiden on tehtävä muutostöitä tai uudistettava aluskantaansa vastaamaan kiristyvää sääntelyä. Aikaisemmin Finnveran alustakauksia on myönnetty Suomessa toimivalta telakalta Suomeen tilattuihin aluksiin, mutta jatkossa lakia valtion alustakauksista voidaan soveltaa myös ulkomailta hankittaviin aluksiin tai aluksen muutos-, korjaus- tai perusparannustöihin.

Alustakauksen myöntäminen perustuu hankekohtaiseen riskiarviointiin, ja rahoitukselle edellytetään vakuuksia, kuten aluskiinnitys. Alustakaus voidaan myöntää silloin, kun hankkeelle ei ole saatavissa riittävää kaupallista rahoitusta.

Kun luoton määrä EU:n valtiontukisääntöjen mukaan voi olla enintään 80 prosenttia kauppahinnasta ja alustakaus enintään 80 prosenttia luoton määrästä, voi Finnveran vastuu alusinvestoinneissa olla enimmillään 64 prosenttia kauppahinnasta.

Myönnettäessä alustakausta ulkomailta hankittaviin aluksiin tai alusten muutostöihin edellytetään hankkeelta riittävää suomalaista intressiä. Suomalaista intressiä tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että alus tuodaan Suomen lipun alle, kyseessä on suomalainen varustamo, alus tulee toimimaan Suomen ulkomaankaupan tavaraliikenteessä ja että alus työllistää suomalaisia merenkulkijoita.

– Tarve alustakauksen käytön laajentamiseen on tullut esiin lähinnä rahtialuksissa, joita ei ole enää pitkään aikaan valmistettu Suomessa. Jos näissä ympäristöystävällisissä aluksissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa, vahvistaa se hankinnan suomalaista intressiä. Telakan kotimaan oman vienninrahoituslaitoksen tarjoamaa rahoitusta on kuitenkin pyrittävä hyödyntämään ensisijaisena vaihtoehtona, sanoo Finnveran viennin rahoituksesta vastaava varatoimitusjohtaja Topi Vesteri.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 029 460 2676

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot