Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera finansierar ägarbyten

Närmare 30 procent av företagen planerar att genomföra ägarbyten inom de kommande fem åren. Därför förväntar man sig att såväl generationsväxlingarna som de övriga företagsarrangemangen ökar i antal redan i höst och nästa år. Finnvera är berett att aktivt finansiera företagsaffärer tillsammans med andra finansiärer.

Företagsbarometern för små och medelstora företag denna höst visar att 27 procent av företagen förväntar sig att ett ägarbyte kommer att ske inom de kommande fem åren. Speciellt många små industriföretag står inför ägarbyten. En orsak till att antalet ägararrangemang ökar är generationsväxlingarna som kommer att ske inom de stora åldersklasserna de kommande åren; nästan hälften av alla företagare är nämligen över 50 år gamla.

– Genom olika finansieringsarrangemang vill vi säkerställa att verksamheten fortsätter i så många små och medelstora företag som möjligt som genomgår förändringar, t.ex. generationsväxlingar eller ägarbyten. Ur samhällsperspektiv är det viktigt att välfungerande och livskraftiga företag kan fortsätta med sin verksamhet, och därför är företagsförvärv ett viktigt alternativ vid sidan av företagsgrundande. Som specialfinansiär har vi möjlighet att ta större risker än kommersiella finansiärer, varför vårt deltagande ofta säkerställer totalfinansieringen av ett projekt, säger vice verkställande direktör Veijo Ojala på Finnvera.

Företagsarrangemang tar tid, och därför ska planeringen inledas i god tid i förväg. Det lönar sig att anlita experter, och det finns såväl offentliga företagsserviceorganisationer som privata aktörer som erbjuder hjälp. Alla fall är unika, och därför finns det inga färdigutarbetade lösningar att tillgripa.

De vanligaste problemen vid företagsförvärv hänför sig till värdebestämningen och arrangemanget av totalfinansieringen.
– Ofta kan det också vara svårt att hitta en person som fortsätter med verksamheten. Också ur samhällsperspektiv är det viktigt att välfungerande företag inte läggs ned på grund av att man inte hittar någon som tar över verksamheten. Alla företagsförvärv och generationsväxlingar är unika, och det krävs satsningar både av den som överlåter och den som fortsätter verksamheten. Ett ägarbyte är en brytningspunkt i företagets livscykel från vilken företaget inleder en ny bana under den nya ägarens ledning.

Uppskattningsvis genomförs 2 500–3 000 företagsarrangemang per år. Finnvera har årligen deltagit i finansieringen av 1 000–1 300 ägararrangemang. I år fram till slutet av augusti har Finnvera varit delaktigt i 700 ägararrangemang och offererat finansiering för dessa för totalt 88,1 miljoner euro.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Veijo Ojala, tfn + 358 20 460 7405