Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera börjar sätta fart på finansieringen av små exportaffärer

Finnvera-alkaa-vauhdittaa-pienten-vientikauppojen-rahoitusta.jpg

Finnvera vill  göra det lättare för företag att få finansiering för mindre exportaffärer. Det första steget är den nya växelgarantin som lämpar sig bäst för affärer under två miljoner euro.

Finlands export är koncentrerad på några få branscher och utövas för det mesta av stora företag. SMF-företagens andel av hela exportens värde är endast cirka 15 procent.

– Finland behöver utan vidare fler SMF-exportörer och små exportaffärer behöver överlag enklare finansieringsmöjligheter än hittills. Komplicerade kredithandlingar och höga kostnader för dessa utgör ofta hinder för finansiering av de minsta affärerna. Som första åtgärd tar vi i bruk växelgarantin. Vi har avsevärt förenklat kraven som ställs på exportören och banken. Vi fortsätter att göra våra tjänster ännu smidigare för att stöda finländska exportörers exportsatsningar, konstaterar affärsområdesdirektör Jussi Haarasilta.

Växeln är ett traditionellt betalningsmedel

Användningen av växlar i utrikeshandel har småningom ökat under de senaste åren. Växeln är till nytta för både exportören och köparen eftersom exportören får kontant betalning och köparen får betalningstid. Finnveras växelgaranti skyddar banken mot eventuella kreditförluster.  Växeln ett snabbt och billigt betalningsmedel jämfört med till exempel ett låneavtal.

– Vår nya växelgaranti kräver ingen säkerhet vid små affärer under två miljoner euro. Vi gjorde innehållet i garantiavtalet lättare, förenklade prissättningen och täcker även riskerna som hänför sig till tillämpningen av växellagstiftningen i olika länder. Vi vill sätta fart på affärer av denna storlek genom att göra våra garantivillkor som gäller exportväxlar smidigare, säger teamchef Eeva-Maija Pietikäinen.

Exportören ansöker om garantin hos Finnvera och ger kredituppgifter om både köparen och eventuell borgensman samt bokslutsuppgifterna för de senaste 2–3 åren. Ytterligare information kan begäras vid behov. Finnveras garantibeslut är alltid projektspecifika.

För att hitta det rätta betalningssättet krävs samarbete med exportören, exportörens bank och Finnvera. Det viktiga är att finansieringen planeras i god tid på förhand innan exportaffären görs. På detta sätt kan det lämpligaste betalningssättet för exportaffären väljas. Detta är särskilt viktigt beträffande växlar, eftersom växlar inte används som betalningsmedel i alla länder.

Ytterligare information:

Jussi Haarasilta, affärsområdesdirektör, tfn 029 460 2601
Eeva-Maija Pietikäinen, teamchef, tfn 029 460 2674

Produkter > Exportgarantier > Växelgaranti

Export > Finansiering för köparen