Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera beviljar fortsättningsvis exportgarantier till Ryssland – utvecklingen av ansvaren följs

02.04.2015

Finnvera beviljar exportgarantier för finländska exportörers affärer som riktar sig till Ryssland. Utvecklingen av ansvarsstocken och återbetalningstiderna följs noggrant.

Rysslands landsklass, som fastställts av medlemsländerna i OECD, har försämrats från 3/7 till 4/7. Landsklassen grundar sig på en bedömning av landets ekonomiska situation och landets förmåga att klara av sina ekonomiska ansvar. I och med att landsklassen försämrats höjs exportföretagens garantiavgifter. Riskerna med exportgarantiverksamheten har ökat bland annat till följd av att det blivit svårare för ryska banker och företag att få finansiering på den internationella marknaden.

Finnvera beviljar fortfarande exportgarantier till Ryssland, men den ryska motpartens kreditvärdighet fastställs noggrannare än tidigare. Innan ett garantibeslut fattas säkerställs det att finansieringen av exportleveransen är ordnad och att det finns uppgifter om vilken bank som beviljar finansiering samt att de gällande sanktionerna inte begränsar anordnandet av finansiering och beviljandet av garanti.

Som en del av riskhanteringen håller Finnvera ett öga på hur ansvarsstocken utvecklas. I slutet av 2014 utgjorde ansvaren i Ryssland 7 procent av ansvarsstocken. Efterfrågan på exportgarantier till Ryssland har ökat under början av året. Vid helhetsbedömningen av större projekt, dvs. projekt på flera tiotals miljoner euro, beaktas även utvecklingen av Finnveras ansvarsstock i Ryssland.

– Finnvera följer utvecklingen av ansvarsstocken och återbetalningstiderna för krediterna. En betydande del av de nuvarande ansvaren i Ryssland återbetalas under de närmaste åren, vilket möjliggör nya ansvar kontinuerligt, säger verkställande direktören för Finnvera, Pauli Heikkilä.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 029 460 2676

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information