Content Section
Pressmeddelanden

En positiv atmosfär – SMF-företagen fortfarande tillväxtvilliga

pk-baro-syksy-2015.jpg

SMF-företagen ser något ljusare på framtiden och den utdragna ekonomiska osäkerheten har inte minskat företagens tillväxtvilja. Företagen ansöker nu om extern finansiering både som driftskapital och för att utveckla sin verksamhet.

Jämfört med resultaten från SMF-företagsbarometern i våras har det skett en positiv vändning beträffande företagens konjunkturförväntningar. Nästan vart tredje SMF-företag antog att konjunkturerna skulle bli bättre under de följande 12 månaderna. Även beträffande investeringar är förväntningarna något ljusare än tidigare även om trenden fortfarande är negativ.

SMF-företagens tillväxt- och internationaliseringsvilja är fortfarande måttlig trots den instabila ekonomiska situationen: 8 procent av företagen meddelar sig vara kraftigt tillväxtvilliga och 34 procent planerar tillväxt i den mån det är möjligt.

Inga förändringar har skett i tillgången på extern finansiering och SMF-företagen har för avsikt att ansöka om extern finansiering i något större omfattning än tidigare. Ett stort intresse för extern finansiering finns särskilt bland kraftigt tillväxtorienterade SMF-företag. Även om investeringsviljan är lam finns det tecken på en positivare utveckling. Finansiering söks närmast som driftskapital och en betydande orsak till att denna typ av finansiering söks är att företaget vill utveckla sin verksamhet.

- Enligt höstens SMF-företagsbarometer har intresset för internationaliseringsfinansiering sjunkit i alla branscher. Å andra sidan finns det en klar vilja hos kraftigt tillväxtorienterade företag att växa uttryckligen genom att internationaliseras. Det viktigaste är nu att skapa jämvikt mellan behoven och utbudet och att säkerställa att alla lönsamma projekt omfattas av det servicenätverk som våra Team Finland-aktörer bildar, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet sammanställer tillsammans SMF-företagsbarometern två gånger per år. Målet är att klarlägga verksamheten och de ekonomiska verksamhetsbetingelserna i små och medelstora företag. Barometern hösten 2015 grundar sig på svaren från över 6 500 SMF-företag.