Content Section
Nyheter

Tillväxtlånet sätter fart på tillväxten och internationaliseringen

I början av april utökades Finnveras utbud av finansieringstjänster med en ny låneprodukt, tillväxtlånet.

Programchef Kalle Åström vid Finnveras enhet SMF-företag, för hurdana projekt är tillväxtlånet avsett?

– Tillväxtlånet är avsett för finansiering av betydande tillväxt- och internationaliseringsprojekt eller företagsarrangemang i SMF- och midcap-företag. Tanken är att lånet ska bidra till att marknadsbestämda finansiärer går med i projekt som har höga risker men vars lönsamhet och effekt uppskattas vara goda.

Vem kan ansöka om tillväxtlån?

– Finnveras tillväxtlån kan beviljas SMF- och midcap-företag som varit verksamma över tre år. Lånet lämpar sig inte i början av företagsverksamheten eller för små projekt. Då kan företaget välja någon av våra övriga finansieringsprodukter, till exempel Finnveras begynnelseborgen som banken ansöker om av oss för kundens räkning.

Tillväxtlånet är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital och som har drag av finansiering av både eget och främmande kapital. Företagets självfinansieringsandel måste alltid vara minst 20 procent och förutom Finnvera måste andra finansiärer delta i finansieringshelheten med minst 50 procent av det totala projektet.

Tillväxtlånet beviljas för enskilda projekt och hur lönsamma och finansieringsdugliga projekten är bedöms fall för fall tillsammans med de andra finansiärerna.

Läs mer: Tillväxtlånet