Content Section
Nyheter

Finnvera kan inte längre försäkra exportaffärer med kort betalningstid till industriländer i väst

År 2012 kan Finnvera inte längre bevilja garantier för exportaffärer med en betalningstid på mindre än två år till EU-länderna och de övriga industriländerna i väst. Det tidsbestämda tillståndet från Europeiska kommissionen upphör den 31 december 2011.

Alla kreditförsäkringsavtal som har beviljats med stöd av undantagstillståndet upphör automatiskt den 31 december 2011. Vi uppmanar våra kunder att aktivt ansöka om försäkringsskydd hos den privata sektorn.

Finnvera kan även i fortsättningen försäkra exportaffärer med en betalningstid på två år eller mer till industriländerna i väst. Kreditförsäkringar för exportaffärer till andra länder, till exempel Ryssland, beviljas på normalt sätt oberoende av betalningstiden.

Finnvera har en kontinuerlig diskussion och informationsbyte med arbets- och näringsministeriet och Europeiska komissionen om situationen på den privata kreditförsäkringsmarknaden i Finland.

Europeiska kommissionen gör också en egen granskning av kreditförsäkringsmarknaden för att kunna förnya EU:s delgivningsförordning för kort betalningstid nästa år. Vi meddelar separat om möjliga ändringar av förordning.

Ytterligare information:
Benita Salenius, branschansvarig finansieringschef, tfn 020 460 7342
Eeva-Maija Pietikäinen, chef, internationella relationer, tfn 020 460 7279
Taru Eskelinen, utvecklingschef, tfn 020 460 7126