Content Section
Nyheter

Finnvera kan delta i kreditförsäkring av export till EU-länder och västra industriländer fram till 31.3.2022

""
Published date

Finnvera kan bevilja exportgarantier med kort risktid till länder med marknadsmässig risk, d. v. s. EU-länder och vissa västra industriländer,  fram till 31.3.2022. Privata kreditförsäkrare är fortfarande primära tillhandahållare av försäkringsskydd, och Finnvera har till uppgift att komplettera marknaden. Finnveras garantitäckning inom kreditförsäkring är 90 procent.

EU-kommissionen införde ett omfattande åtgärdspaket på grund av coronaviruspandemin. Med anledning av paketet kan exportgarantiinstituten i EU-medlemsländerna för sin del tillfälligt mildra coronakrisens konsekvenser för kreditförsäkringsfältet. Ett motsvarande tillfälligt tillvägagångssätt användes efter 2008 års finanskris.

Finnvera kan bevilja exportgarantier med kort risktid (mindre än 2 år) till följande länder med marknadsmässig risk fram till 31.3.2022:

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

Exportaffärer kan göras inom ramen för kreditlimiten fram till 27.9.2022.

Normalt får Finnvera inte som ett offentligt exportgarantiinstitut inte garantera affärer med en kort risktid, dvs. i praktiken en betaltid på mindre än två år, till länder med marknadsmässig risk.

I länder med marknadsmässig risk tillämpar Finnvera en garantitäckning på 90% i kreditförsäkring (exportkreditgarantier och garantier för kundfordringar). Exportgarantier kan ansökas i Finnveras onlinetjänst. Finnvera går från fall till fall igenom respektive köparbolag och kan endast godkänna köpare med en stark ekonomisk ställning. 

Ytterligare information:

Tuukka Andersén, tfn 029 460 2688, [email protected]

Pekka Karkovirta, tfn 029 460 2768, [email protected]

Eeva-Maija Pietikäinen, tfn 029 460 2674, [email protected]
 

Nyheten uppdaterad 16.12.2021: Finnvera kan tillfälligt bevilja nya exportgarantier med kort risktid (återbetalningstid + tillverkningstid under 2 år) fram till 31.3.2022 till länder med marknadsmässig risk.