Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

Finnvera får rätt att bevilja även större företag än SMF-företag finansiering

30.12.2014

Arbets- och näringsministeriets meddelanden:

Statsrådet beslutade den 30 december 2014 att Finnvera från och med början av 2015 får bevilja finansiering i hela landet för större företag än SMF-företag.

Före ändringen har Finnvera kunnat bevilja större företag än SMF-företag finansiering endast inom stödområden. Utanför stödområdena får Finnvera enligt beslutet bevilja sådana företag finansiering som har en årlig omsättning på högst 300 miljoner euro. Finnvera kan utöver krediter och borgen teckna nya masskuldebrevslån för företag enligt den nya definitionen i hela landet.

Bakom statsrådets beslut ligger det missförhållandet att det för företag enligt SMF-definitionen står flera offentliga finansieringsformer till buds i Finland, medan det offentliga finansieringsutbudet för företag som överskrider SMF-definitionens gränser är klart mindre. T.ex. företag som siktar på tillväxt kan snabbt falla utanför SMF-definitionen, fastän de i internationell jämförelse fortfarande är små företag. Dessutom kan en kapitalplacerares innehav leda till att ett litet företag överskrider SMF-definitionens gränser. Också ett företag som etablerar sig utomlands kan snabbt överskrida gränsen på 250 personer.

Ändringen tillämpas under tiden 1.1.2015 - 31.12.2017, då Finnvera får bevilja sådana företag enligt den nya definitionen som är större än SMF-företag finansiering på sammanlagt högst 600 miljoner euro.

Statens ersättningsandel är 40 procent av de kredit- och borgensförluster som finansieringen orsakat.

Ytterligare upplysningar: regeringsrådet Kari Parkkonen, ANM, tfn 029 506 4938

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information