Content Section
Artiklar

Klimatlösningar kan vara nästa möjlighet

Pauli Heikkilä ja Mauri Kotamäki.
Published date

Efterfrågan är stor och det finns tillgänglig finansiering, konstaterar Finnveras VD Pauli Heikkilä och chefsekonom Mauri Kotamäki. 

Prognoserna för den ekonomiska tillväxten lovar en kraftig, men förmodligen kort uppgångsperiod. Företag som återhämtar sig från coronakrisen manas hänga på i tillväxten, men vad händer om produkten inte är färdig? I dagsläget finns det mycket pengar på marknaden och det möjliggör investeringar, betonar Pauli HeikkiläLösningar för att bromsa klimatförändringen skapar ett behov av innovationer, investeringar och tillväxt.

Ny teknologi och produktutveckling har en stor roll i bekämpningen av klimatförändringen. Även SMF-företag bör se detta som en möjlighet, och det gör många redan, bedömer Mauri Kotamäki

”Möjligheterna att exportera klimat- och miljölösningar är obegränsade och de skapar tillväxt även på hemmamarknaden. Om klimatförändringsåtgärderna för några år sedan närmast ansågs som en kostnad, anser man nu närmast att företaget inte har råd att inte delta i klimatåtgärderna.

Klimatpåverkan i centrum för beslutsfattandet

Finnvera kommer att som, ett mål i sin strategi, uppmuntra företag att hitta lösningar för att bromsa klimatförändringen, berättar Heikkilä. ”Det finns möjligheter att göra förbättringar i all mänsklig aktivitet för att bromsa klimatförändringen, med början från industriprocesser, trafik och konsumtion.”

”Om ett företag kommer på en produkt som avsevärt minskar energiförbrukningen i en viss process, går affärerna bra. Finländarna är bra på detta, men det kommer att finnas konkurrens. Utvecklingen driver på sig själv och skapar ett behov av att investera”, fortsätter Heikkilä.

Omfördelning av marknaden efter krisen?

Corona har prövat olika branscher på olika sätt. Vissa branscher har haft nytta av att corona har drivit fram vissa trender, påminner Heikkilä. Av de stora exportbranscherna i Finland, har en ökad efterfrågan på förpackningsmaterial skapat investeringar i skogsindustrin, trots att pappersförbrukningen minskat. Tele- och näthandeln har också varit en av de vinnarna under undantagstiden.

Det är långa processer att grunda ett företag, få det att växa och utveckla produkter. ”Företagen borde redan exportera, ha utvecklat produkterna eller fått igång utvecklingsarbetet. Annars är möjligheterna i denna kris redan förlorade", säger Kotamäki. 

Antalet företag som strävar efter att lansera sina produkter på världsmarknaden är ett bekymmer, säger Heikkilä. Enligt honom är det positivt att det finns en god tillgång till pengar och att det görs investeringar. 

”Vi vet inte vart ekonomin skulle ha varit på väg utan den nuvarande penningpolitiken. Finnvera kan för sin del bidra till finansieringen av investeringar i hemlandet, företagens internationalisering och export genom borgen, lån och exportgarantier."

Finlands styrkor måste upptäckas på nytt

I Finland finns det många små företag, men få stora. Hur kan man öka antalet av medelstora företag och genom det, successiv öka antalet stora företag? Ett hinder för tillväxten i Finland är bristen på kapital, säger Kotamäki. Beskattningen har betydelse, men även andra faktorer påverkar.

”Värderingarna, företagets anseende, är avgörande. SMF-företag ansågs länge vara underleverantörer till stora företag. Det behövs uppskattning av affärskompetens och försäljnings- och marknadsföringskompetens. Nuförtiden har lyckligtvis dessa faktorer en större roll i utbildningen”, säger Pauli Heikkilä.

”Dessa var Finlands framgångsfaktorer redan i slutet av 1990-talet och styrkorna märktes globalt. Fördomsfrihet och pragmatism var våra styrkor till exempel när telekommunikationsbranschen var i uppsving. Nu borde man upptäcka dessa styrkor på nytt”, säger Heikkilä.

Diskussionen fortsätter i webbinariet Rahoitus & kasvu LIVE (på finska)!

Läs mer: finnvera.fi/rahoitusjakasvu (på finska)