Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Vanhat mallit ohjaavat pk-yrityksiä viennissä – Rahoitusosaamiselle selkeä tarve

06.09.2018

Pk-yritykset pitävät liiaksi kiinni vanhoista toimintatavoista viennissä. Suurimpina ongelmina ovat tiettyjen maksutapojen käyttö, saatavien suojaamisen heikko tunnettuus, rahojen pitkät kotiutumisajat ja jopa sinisilmäisyys. Esimerkiksi luottovakuutusta ei tunneta, vaikka sen avulla yritys voi keskittyä myyntiin ja suojata samalla myyntisaatavansa.

Tulokset selviävät Sanni Helppolaisen Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tekemästä diplomityöstä. Työn aiheena oli Pk-yritysten vientisaatavien suojaaminen ja luottovakuutus. Helppolainen on Finnveran Itä-Suomen alueen rahoituspäällikkö.

Helppolaisen mukaan turvallisiksi koetut maksutavat vähentävät pk-yritysten rohkeutta laajentaa kaupankäyntiään vieraisiin maihin tai hakea uusia asiakkuuksia.

- Uudelta asiakkaalta saatetaan edellyttää ennakkomaksua tai sitten ei tehdä kauppaa ollenkaan. Riskejä ei luottotappioiden pelossa uskalleta ottaa, mutta osasyynä tähän on se, ettei myöskään myyntisaatavien suojausmekanismeja tunneta. Luottovakuutuksen, remburssin tai vekselin tunteminen voisi rohkaista yrityksiä laajentamaan markkinoitaan, Helppolainen sanoo.

Hän haastatteli diplomityötään varten 11 pk-yritystä, joista jokainen tekee vientikauppaa. Yritysten liikevaihto vaihtelee 3–30 miljoonan euron välillä, ja niiden liiketoiminta vastaa Suomen tavaraviennin toimialajakaumaa.

- Haastatellut yritykset ovat pitkälti projektitoimittajia, joten ne käyttävät paljon maksuposteja, joihin kuuluvat luonnollisesti myös ennakkomaksut. Puhdasta riskiä kauppojen arvosta oli 10–20 prosentin jäännösriski.

Varovaisuus kasvun este

Ennakkomaksut nousivat maksutavoissa ykköseksi myös Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n kesäkuussa julkaisemasta Vientikaupan rahoitusbarometristä, jonka aiheena oli yritysten rahoitusosaaminen vientikaupoissa. Vastaajista 92 prosenttia sanoi tuntevansa hyvin tai melko hyvin ennakkomaksun keinona hallita ostajaan liittyviä luottoriskejä.

- Varovaisuus on varmasti kasvun jarru vientiyrityksille. Vain ennakkomaksuja käyttämällä kauppakoot pysyvät varsin pieninä, kun taas maksuajan myöntäminen antaa mahdollisuuden asiakkaan ostojen kasvattamiseen, Helppolainen arvioi.

Pk-yritysten varovaisuus karisee kuitenkin kovaa vauhtia, kun kyseessä on tuttu kumppani. Vain yhdellä Helppolaisen haastattelemista yrityksistä oli olemassa kirjallinen luottopolitiikka. Muissa yrityksissä johto oli tehnyt linjauksen, minkälaisissa kaupoissa ollaan mukana.

- Voisi sanoa, että sinisilmäisyys vaivaa. Tutuille kumppaneille annetaan isoja limiittejä ja pitkiä maksuaikoja. Haastateltavat ilmoittivat, että vientikaupoissa oli tullut vain yksittäisiä luottotappioita ja suurimmat luottotappiot ovat syntyneet kotimaassa. Anttilan konkurssi oli monelle herätys siitä, kuinka tuttu kumppani voi ajautua yllättäen konkurssiin. Kotimaan saatavien vakuuttaminen on silti tosi vähäistä.

Tuntematon luottovakuutus

Myyntisaamiset ovat yritysten taseissa helposti suurin suojaamaton erä, vaikka niiden suojaaminen on tärkeä osa yritysten riskienhallintaa.

Yritykset tuntevat esimerkiksi luottovakuutuksen varsin heikosti. Diplomityön tulokset ovat linjassa niin kesällä julkaistun Vientikaupan rahoitusbarometrin kuin Finnveran, Suomen Yrittäjien ja TEM:n Pk-yritysbarometrin tulosten kanssa.

Luottovakuutuksen avulla yritys voi hakea korvausta pääsääntöisesti 90 päivän maksuviiveen jälkeen, jos saatava on riidaton.

- Luottovakuutus on Suomessa uudehko vakuuttamisen muoto verrattuna muuhun Eurooppaan. Tuntemus on heikkoa varsinkin pienempien pk-yritysten keskuudessa. Suuremmat yritykset kyllä tietävät, miten luottovakuutus toimii, Helppolainen sanoo.

Tulosten perusteella haasteita vientiyrityksille luovat myös asiakkaiden pidentyneet maksuajat. Pitkät maksujen kotiuttamisajat voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten käyttöpääoman sitoutumista ja kassanhallinta vaikeutuu.

- Factoringin, eli laskusaatavien rahoitus, on lisääntynyt. Sen avulla yritykset saavat rahat käyttöönsä nopeammin. Se ei kuitenkaan automaattisesti suojaa luottotappioilta. Myös remburssin käyttö on tutkimukseen vastanneiden keskuudessa, etenkin Aasiassa kauppaa tekevillä, enemmän sääntö kuin poikkeus, Helppolainen sanoo.

Jotta viennin rahoitustapojen tunteminen ja sitä kautta viennin edellytykset parantuisivat, viennin rahoittajat ja luottovakuuttajat ovat päättäneet ryhtyä laajaan yhteistyöhön pk-vientiyritysten rahoitusosaamisen vahvistamiseksi. Maanlaajuinen vientikaupan rahoituskiertue käynnistyy 26.9.2018 Jyväskylästä.

Lisätiedot:

Sanni Helppolainen, rahoituspäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2565

Lisää aiheesta:

Finnvera ja Kauppakamari: Vientikaupan rahoituskiertue tuo ensiapua pk-yrityksille

Finnvera ja Kauppakamari: Suomalaisyrityksiltä jää vientikauppoja saamatta – rahoitustapoja ei tunneta

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot