Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Riskinottoa tarvitaan pk-rahoituksessa

06.06.2016

Finnveralla on merkittävä rooli suomalaisen pk-yrityskentän rahoittajana. Tehtävänä on rahoituksen keinoin auttaa suomalaisyrityksiä menestymään.

Finnveraa tarvitaan erityisesti silloin, kun yrityksen rahoitus ei järjesty kaupallisilta markkinoilta. Vuonna 2015 Finnvera sai pk-yrityksiltä yli 12 800 rahoitushakemusta, joista noin 80 prosenttia sai myönteisen päätöksen.

Yhtiön pk-rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi vastaa yleisimpiin Finnveran rahoitustoimintaa koskeviin kysymyksiin.

Miksi Finnveraa tarvitaan pk-yritysten rahoittajaksi?

Erityisesti epävarmassa taloustilanteessa yritysten voi olla vaikea saada rahoitusta yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta, ja silloin tarvitaan Finnveraa. Voimme ottaa enemmän riskejä kuin yksityiset rahoittajat ja näin edesauttaa suomalaisten pk-yritysten toimintaa ja koko kansantalouden kasvua.

Parannamme ja monipuolistamme yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Ilman Finnveraa voisi käydä niin, että uutta yritystoimintaa ei syntyisi tai olemassa olevat yritykset eivät kehittyisi yhtä paljon kuin avullamme.

Voimme rahoittaa suomalaisia pk-yrityksiä lainoin ja takauksin, sekä myöntää takuita pk-yritysten vientikauppoihin. Rahoitus perustuukin riskien ja yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin sekä rahoituksella saavutettavaan vaikuttavuuteen.

Mitä korkeampi riskinotto käytännössä tarkoittaa?

Finnvera toimii viime kädessä valtion vastuulla ja pystyy ottamaan yksityisiä rahoituslaitoksia enemmän luottoriskejä. Toiminnan keskiössä on erityisesti kasvun rahoitus, jossa voimme ottaa tavanomaistakin enemmän riskejä.

Valtio korvaa Finnveralle noin puolet pk-rahoituksessa syntyneistä luottotappioista. Valtion luottotappiokorvauksen jälkeen aiheutuva tappio katetaan kunkin vuoden tuloksesta, ja sen jälkeen taseessa olevasta kotimaan toiminnan rahastosta, jonne on siirretty edellisvuosien voitollisia tuloksia. Finnveran toteutuneet luottotappiot ovat olleet vuosittain noin 2,0–3,5 prosenttia vastuukannasta, joka oli 2,7 miljardia euroa vuonna 2015.

Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla. Siksi asiakas maksaa rahoituksestaan aina myös hinnan.

Kilpaileeko Finnvera pankkien kanssa?

Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa. Päinvastoin, täydennämme pankkien ja muiden rahoittajien tarjoamia rahoituspalveluita ja jaamme riskiä muiden rahoittajien kanssa. Pankeilla on suuri rooli rahoitusjärjestelyissämme.

Finnvera arvioi asiakkaan luottoriskin aina tapauskohtaisesti. Mitkä ovat rahoituksen myöntämisen edellytykset ja mitä vakuuksia asiakas tarvitsee?

Ennen rahoituspäätöstä teemme selvityksen yrityksen mahdollisuuksista harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Arvioimme yrityksen tavoitteita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä paikallista kilpailutilannetta, samoin kuin yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Yrittäjän henkilökohtaisen talouden tulee myös olla kunnossa.

Rahoituspäätös perustuu pääasiassa yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin, mutta usein tarvitaan myös vakuuksia. Vakuus voi olla esimerkiksi henkilötakaus. Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei koskaan käytä rahoituksen vakuutena.

Mistä luotonantoon tarvittavat varat hankitaan?

Rahoitamme toimintaamme pääasiassa laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja pääomamarkkinoilla. Varainhankinnalla on Suomen valtion takaus. Emme siis käytä antolainauksessamme valtion varoja, vaan hankimme varat markkinoilta. Hankittuja varoja käytetään sekä pk-yritysten että vientiluottojen rahoitukseen.

Lue lisää Finnveran roolista ja toiminnan merkityksestä.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot