Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Pk-yritykset tarvitsevat lisää omaa pääomaa

08.05.2015

Suomalaisten pk-yritysten kasvun tiellä ovat alikehittyneet pääomamarkkinat ja oman pääoman vähäisyys. Rahoitusrakennetta tulisi parantaa kasvattamalla yksityisen rahan osuutta ja sen tuomaa kansainvälisen tason osaamista.

Finnveran toimitusjohtajan Pauli Heikkilän mukaan pk-yritysten lainarahoituksen yleinen saatavuus pankeista on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä, mutta epäselvien talousnäkymien ja kiristyvän pankkisäätelyn vuoksi pankit ovat tiukentaneet rahoituksen ehtoja.

Pankkien osuus vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta on Euroopassa korkea, noin 75 prosenttia, ja Suomessa osuus nousee jopa 80 prosenttiin. Yhdysvalloissa taas yli puolet vieraasta pääomasta haetaan suoraan markkinoilta joukkovelkakirjalainoilla tai muilla instrumenteilla. Riskipääoman vähäisyys ja alikehittyneet pääomamarkkinat ovat eurooppalaisten yritysten kasvun tiellä.

Heikkilä nostaa pk-yritysten rahoitusrakenteen suurimmaksi ongelmaksi oman pääoman vähäisyyden.

- Tulisi löytää keinoja, miten yksityistä rahaa ja sen mukana kansainvälisen tason osaamista ja kokemusta hakeutuisi pk-yrityksiinkin nykyistä enemmän. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen määrä on yksi keskeisiä kriteereitä, joita pankki arvioi myöntäessään lainarahoitusta, Heikkilä kertoo.

Pankkikilpailu on viime vuosina vilkastunut ja monipuolistunut, mikä nähdään myönteisenä kehityksenä. Myös vaihtoehtoisten rahoituskanavien kuten joukkovelkakirjalainojen käyttö on vähitellen lisääntymässä Suomessa. Finnvera sai viime vuonna valtuudet merkitä yritysten joukkovelkakirjalainoja.

Lisäpuskuria vakuudettomasta lainasta

Omaa pääomaa voi kerryttää kahdella eri tavalla: voitollisella liiketoiminnalla ja jättämällä siitä suuren osan yrityksen taseeseen tai kasvattamalla omaa pääomaa nykyisten tai uusien omistajien lisäsijoituksilla. Heikkilän mukaan julkisen pääomasijoittamisen resursseista ja tehokkuudesta on syytä pitää huolta, mutta pitkäkestoista ratkaisua tulisi hakea muualta.

- Rahoitusvaihtoehtoja voitaisiin monipuolistaa verotusta uudistamalla siten, että se kannustaisi sekä sijoittamaan kasvuyrityksiin että jättämään voitollisten vuosien tuloksen taseeseen. Yksi rahoitusmuoto on myös oman pääoman ja vieraan pääoman väliin sijoittuva niin sanottu välirahoitus.

Välirahoituksesta esimerkki on Finnveran vakuudeton ja pankkiin nähden heikommalla etuoikeudella oleva laina. Rahoitusjärjestely otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta. Yrityksen on mahdollista saada kasvun rahoitukseen jopa kaksi miljoonaa euroa vakuudetonta lainaa, jos omistajan pääomituksena ja pankin lainana sijoittama rahoitusosuus on yhteensä yhtä suuri. Rahoitusmalli sopii yhtiöille, joiden talous on riittävän vakaa ja joilla on vahva pyrkimys kasvuun.

- Markkinoiden ensireaktioiden perusteella tällaiselle lainajärjestelylle voi odottaa hyvää vastaanottoa esimerkiksi perheyhtiöiden piirissä. Yhtiön omistusta ei tarvitse muuttaa, mutta pankkirahoituksen saatavuus paranee oleellisesti, kun Finnveran välirahoitus toimii pankin näkökulmasta omaa pääomaa muistuttavana ”lisäpuskurina”. Kun rahoitusmallista saadaan kokemuksia, sen käyttöä voidaan laajentaa, Heikkilä suunnittelee.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot