Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Muutoksia Finnveran maaluokkiin: Iran, Nigeria, Sambia

08.07.2016

 

Iranin maaluokka parani, Nigerian ja Sambian heikkeni. Maaluokista päätettiin OECD:n maariskityöryhmässä, jossa Finnvera on jäsenenä.

Iranin maaluokkaa on parannettu luokkaan 6. Maa on avautumassa ulkomaiselle liiketoiminnalle, joskin hyvin hitaasti. Usealla takuulaitoksella on pakotteista johtuvia vanhoja saatavia Iranista, joita maa on nyt ruvennut maksamaan. Tämän vuoksi maaluokan parantaminen oli mahdollista.

Nigerian maaluokka heikkeni luokkaan 6. Nigeria on Afrikan suurin talous ja hyvin riippuvainen öljystä. Nyt sekä valtion- että vientitulot ovat laskeneet ja ulkomaisesta valuutasta on pulaa.  Nigerialaisilla yrityksillä ja pankeilla on vaikeuksia saada valuuttaa maksujen hoitoon. Maan turvallisuustilanne on heikko.

Sambian maaluokka heikkeni luokkaan 6. Sambian vienti nojaa kupariin ja Kiina on ollut tärkeä kumppani. Poliittiset jännitteet ovat kasvaneet ja IMF:n apu on tulevaisuudessa todennäköistä.

Maaluokan 6 maat ovat haavoittuvaisia usein juuri talouden yksipuolisuuden vuoksi, kuten Nigerian ja Sambian kohdalla. Epäedullisissa suhdanteissa paikallisilla toimijoilla voi syntyä vaikeuksia hoitaa luottoja tai maksuja. Myös valtiontalous heikkenee tulojen vähetessä.

Maaluokitus vaikuttaa osaltaan Finnveran asettamiin vakuusvaatimuksiin vientikaupan rahoittamiseksi. Usein 6 luokan maissa edellytetään remburssin käyttöä maksuvälineenä. Se on viejän kannalta turvallisin maksuväline. Riski siirtyy remburssin vahvistavalle pankille ja Finnveralle.

Finnvera noudattaa toiminnassaan maaluokan määrittelemiä minimitakuumaksutasoja.

Lisätietoja:
Raija Rissanen (Iran), p. 029 460 2726
Liisa Tolvanen (Nigeria, Sambia), p. 029 460 2728 

Finnveran maaluokitukset

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot