Content Section
Uutiset

Muutoksia Finnveran maaluokkiin: Algeria, Kazakstan, Oman

Kolmen öljyntuottajamaan maaluokkaa on heikennetty talousvaikeuksien lisäännyttyä.

Algerian maaluokka heikkeni luokkaan 4. Algerian ongelmana on talouden yksipuolisuus ja suuri riippuvuus öljystä. Valtion taloudellinen tilanne heikkenee eikä käännettä parempaan ole näkyvissä. Myös poliittisessa tilanteessa on epävarmuuksia. Finnveran vastuut Algeriassa ovat EUR 11,4 milj.

Kazakstanin maaluokka heikkeni luokkaan 6.  Kazakstan on merkittävä öljyn ja kaasun viejä. Maassa on myös runsaasti muita luonnonvaroja.  Maan velkaantuneisuus on kasvanut samalla kun öljyn hinnan romahdus heikentää tulovirtaa.   Maan valuutta päästettiin kellumaan elokuussa 2015, sen arvo on pudonnut huomattavasti. Poliittinen tilanne on tällä erää suhteellisen vakaa. Finnveran vastuut Kazakstanissa ovat EUR 10 milj. 

Omanin maaluokka heikkeni luokkaan 3.  Oman on Algerian tavoin kärsinyt paljon laskeneesta öljyn hinnasta. Budjettivaje on suuri ja todetut öljyvarannot alueen pienimmät. Poliittinen tilanne on suhteellisen vakaa, mutta alueellinen tilanne on hyvin epävarma.  Finnveran vastuut Omanissa ovat EUR 8,8 milj.

Lisätietoja IVY-alueen vientitakuumahdollisuuksista antaa Outi Homanen, puh. 2722 ja Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan takuumahdollisuuksista Jarkko Haapiainen, puh. 2850.

Finnvera tekee maariskiluokkien arvioinnissa yhteistyötä OECD:n maariskityöryhmän kanssa. Finnvera noudattaa toiminnassaan maaluokan määrittelemiä minimitakuumaksutasoja.