Content Section
Uutiset

Lounais-Suomen aluekatsaus 1–12/2023: Pk- ja midcap-yritysten investointien rahoitus kääntyi kasvuun

""
Published date

Yritysten toimintaympäristö oli vuonna 2023 erittäin haastava talouden epävarmuuden ja korkotason nousun takia. Lounais-Suomen yritykset veivät kuitenkin epävarmuudesta huolimatta eteenpäin tärkeitä investointeja, ja tämä näkyi Finnveran rahoituksessa. Finnvera rahoitti Lounais-Suomen pk- ja midcap-yrityksiä vuonna 2023 yhteensä 146 miljoonalla eurolla, mikä oli edellisvuoden tasolla (144). Rahoitettujen investointien arvo kasvoi selvästi sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan maakunnissa. Myös pk- ja midcap-yritysten viennin rahoitus kasvoi harppauksella. Yritysten kasvun ja jatkuvuuden kannalta tärkeiden omistusjärjestelyjen määrä piristyi Varsinais-Suomessa, mutta notkahti Satakunnassa.

Varsinais-Suomessa Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvoi kuusi prosenttia 111 miljoonaan euroon, kun määrä edellisvuonna oli 105 miljoonaa euroa. Toimialoista teollisuuden hankkeiden osuus rahoituksesta kasvoi yli viidenneksellä, mutta toisen keskeisen päätoimialan, liike-elämän palvelujen, rahoitus laski 16 prosenttia. Liike-elämän palveluihin kuuluu esimerkiksi yritysten käyttämiä IT-palveluja, teknisiä palveluja, kirjanpitoa, konsultointia, työterveyttä ja siivousta.

Satakunnassa Finnveran myöntämä rahoitus laski 10 prosenttia ja oli 35 miljoonaa euroa (39). Toimialoittain rahoitus laski lievästi kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi liike-elämän palveluissa. 

Investointien osuus rahoituksesta kasvoi selvästi – uudet lainat vihreän siirtymän investointeihin

Pääsääntöisesti Finnvera rahoittaa yritysten kasvutarpeita yhteistyössä pankkien kanssa myöntämällä takauksen pankin myöntämälle lainalle. Lounais-Suomen maakunnissa Finnveran rahoitusosuus kokonaishankkeista oli 45 prosenttia.

Varsinais-Suomessa Finnvera oli vuonna 2023 muiden rahoittajien kanssa rahoittamassa yritysten hankkeita yhteensä 247 miljoonan euron arvosta (225). Tästä investointien osuus oli 77 miljoonaa euroa (52), eli rahoitettujen investointien arvo kasvoi huomattavasti edellisvuodesta.

Satakunnassa yhteistyössä rahoitettujen hankkeiden kokonaisarvo oli 78 miljoonaa euroa (79), josta investointien osuus oli 28 miljoonaa euroa (22). Satakunnassakin rahoitettujen investointien osuus kasvoi selvästi.

Rahoitettujen investointien osuuden selvä kasvu sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa on erityisen ilahduttavaa näin epävarmoina aikoina. Investointirahoituksen piristyminen kertonee siitä, että vuoden 2022 luvuissa näkyneestä, Ukrainan sodan aiheuttamasta järkytyksestä on toivuttu, ja yritykset uskalsivat jälleen investoida korkotason noususta huolimatta. Positiivista on, että Finnveran rahoittamien investointien määrä, kuten myös toimitusvakuuksien rahoitus, kasvoivat Satakunnassakin, vaikka siellä rahoitus yleisesti laski. Käyttöpääoman rahoituksen aleneminen kertonee siitä, että yritysten liikevaihdot ovat olleet laskussa, sanoo Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen.

""


Finnvera otti kesäkuussa 2023 käyttöön uudet ilmasto- ja digilainat pk- ja midcap -yritysten vihreän siirtymän hankkeisiin. Valtakunnallisesti näitä myönnettiin loppuvuoden aikana 36 miljoonaa euroa, mutta Lounais-Suomessa kysyntä jäi yllättävän vaimeaksi. 

− Varsinais-Suomessa myönnettiin kaksi yritysten digitaalisuushankkeisiin liittyvää rahoitusta, mutta Satakunta odottaa vielä ensimmäistään. Yritysten liiketoiminnan turvaamiseksi on erityisen tärkeätä, että ne pysyvät mukana kehityksessä ja toteuttavat vihreän siirtymän hankkeita, joissa on nähtävissä kasvupotentiaalia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

125 miljoonaa euroa rahoitusta Lounais-Suomen pk- ja midcap-yritysten vientikauppoihin – rahoituksessa kasvuloikka

Finnvera on Lounais-Suomessa merkittävä pk- ja midcap-yritysten vientikauppojen rahoittaja ja vientiriskien vakuuttaja. Pk- ja midcap-vientiä rahoitettiin ja turvattiin vuonna 2023 yhteensä 125 miljoonalla eurolla, ja kasvua edellisvuodesta oli jopa 62 prosenttia, kun määrä edellisvuonna oli 77 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomessa hyödynnettiin myös mahdollisuutta järjestää rahoitus vientikaupan ulkomaiselle asiakkaalle Finnveran vientiluotolla. Rahoitusjärjestely saattaa yhä useammin ratkaista kilpaillun vientikaupan Suomeen.

− Viime vuonna toimme vientikauppojen rahoittamiseen ostajan vientiluoton, joka on tarkoitettu suurehkoihin pitkän maksuajan vientikauppoihin. Tänä vuonna täydennämme viennin rahoitusmahdollisuuksia vientikauppojen vekselirahoituksella aiempaa pienempiin vientikauppoihin. Rahoitusmahdollisuuksia laajentamalla pyrimme vauhdittamaan kotimaisten pk- ja midcap-viejien menestysmahdollisuuksia vientimarkkinoilla ja tätä kautta tuomaan kasvua Suomeen, Pelkonen sanoo. 

""

Omistajanvaihdosten rahoitus edelleen alavireistä

Yrityskauppojen ja omistajanvaihdosten määrä ja rahoitus on Finnveralle strategisesti tärkeä teema, ja Lounais-Suomen rahoitettujen omistajanvaihdosten alenevaa määrää on seurattu viime vuosina huolestuneina. Vuosi 2023 toi Varsinais-Suomessa käänteen parempaan, sillä Finnveran rahoittamien omistajanvaihdosten lukumäärä ja niihin myönnetty rahoitus kääntyivät jälleen kasvuun – vaikka määrät ovat vielä kaukana huippuvuosien tasosta. 

Satakunnassa tehtiin vuonna 2023 omistusjärjestelyjä vähiten vuosiin: rahoitettujen yrityskauppojen lukumäärä laski lähes viidenneksen 30 kappaleeseen (37). Myönnetyn rahoituksen määrä kuitenkin kasvoi kaksi prosenttia 6,1 miljoonaan euroon.

− Omistusvaihdosten vähäisyys on huolestuttavaa, sillä yrityskaupat generoivat yrityksiin kasvua ja uutta osaamista. Taloudellisesti kannattavia yrityksiä joudutaan esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä lopettamaan, koska jatkajaa ei löydy. Me tarjoamme erilaisia rahoitusratkaisuja omistajanvaihdostilanteisiin, jotta kannattavien yritysten jatko ei jäisi rahoituksesta kiinni, Pelkonen sanoo.

Lisätiedot:

Seija Pelkonen, aluejohtaja, Länsi-Suomen alue, Finnvera, puh. 029 460 2620

LIITE: Lounais-Suomen aluekatsaus 1-12/2023 (PDF)

Jaa sivu: