Content Section
Uutiset

Kiina haluaa oppia Suomelta pk-yritysrahoitusta

Published date

Kiina on kiinnostunut suomalaisesta pk-yritysrahoitusosaamisesta. Valtiojohtoinen Kiina pyrkii kehittämään maan pienten ja keskisuurten yritysten kenttää, ja Suomen yritysrahoitusjärjestelmä tiedetään siellä hyvin toimivaksi. Vastaavasti kiinalaisen rahoitusmarkkinan tuntemus hyödyttää suomalaisia vientiyrityksiä. Vuonna 2018 Finnveran Kiinan-kauppaan myöntämien vientitakuiden määrä nousi selvästi. Jos viennin rahoituksen, eli ostajaluoton ja vientitakuiden, kysyntä Kiinassa kasvaa jatkossakin, tieto tarjoaa kilpailukykyvaltin suomalaisille.

Kiina haluaa kehittää pk-yrityssektoria monipuolistaakseen yrityskantaa ja vahvistaakseen myös kotimarkkinoita palveluyhteiskunnan suuntaan. Kiinan valtio on antanut valtio-ohjatuille pankeille määräyksen myöntää 30 prosenttia kaikesta uudesta lainanannosta pk-yrityksille.

–Pankeilla on vaikeuksia keksiä, mihin tämän valtavan summan lainaisivat, sillä luottoriski pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on korkea ja pankit ovat kärsineet suuria luottotappioita pk-sektorilla. Siksi pk-yrityksiltä vaaditaan Kiinassa vakuuksia toisin kuin suurilta valtio-omisteisilta yrityksiltä. Kiinalaiset kehitys- ja investointipankit ovat olleet kiinnostuneita Finnveran osaamisesta pk-yritysten rahoituksessa ja alhaisista luottotappioistamme, jotka perustuvat huolelliseen yritysanalyysiin ja Suomen asiakastietojärjestelmään, sanoo valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran rahoituspäällikkö Mika Relander, joka on Kiinassa kevään mittaisella komennuksella kartoittamassa kiinalaisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa.

Kiinassa yritysrahoitusta hoitavat pääosin pankit. Pääomasijoitustoiminta on Kiinassa vielä melko varhaisessa vaiheessa, joskin kehittyy kovaa vauhtia. Kiinan suurimpien valtiollisten pankkien, China Development Bankin ja China Eximbankin, lisäksi maassa toimii monia isoja ja keskisuuria pankkeja, joiden toimintaa valtio ohjailee joko suoraan tai välillisesti. Lisäksi maassa on Finnveran kaltainen takuulaitos Sinosure, joka ottaa riskiä myöntämällä erilaisia takuita.

–Suomalaisilta kiinalaiset oppisivat mielellään, miten pk-yrityksiä parhaiten analysoidaan, jotta luottoriskit pystyttäisiin etukäteen arvioimaan. Kiinasta puuttuu kattava yritystietojärjestelmä, mikä tekee tilinpäätösinformaatioon perustuvan riskianalyysin haastavaksi. Tietoa pitää kerätä täällä vaihtelevista lähteistä. Keskustelujen perusteella Kiina on myös kiinnostunut, miten suomalaiset kohdentavat rahoitusta mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Kiinalainen pk-yritys tosin saattaa olla suomalaisittain suuryritys eikä Kiinassa juurikaan käytetä nimitystä pk-yritys, vaan yleensä puhutaan yksityisistä yrityksistä, Relander kertoo.

"

"Suomalaisilta kiinalaiset oppisivat mielellään, miten pk-yrityksiä analysoidaan, jotta luottoriskit pystyttäisiin arvioimaan ja miten kohdennamme rahoitusta vaikuttavuuden aikaansaamiseksi."

"

Lisääntyykö vientitakuiden ja ostajarahoituksen käyttö Kiinassa? – Tieto erittäin arvokas suomalaisille vientiyrityksille

Vuonna 2018 Finnveran Kiinan-kauppaan myöntämien vientitakuiden määrä nousi lähes 100 miljoonaan euroon, kun taso edellisinä vuosina oli selvästi alhaisempi. Millaista kysyntää vientitakuille ja viennin rahoitukselle on odotettavissa Kiinan-markkinoilla, sitä Mika Relander parhaillaan selvittää.

–Kiinan talouskasvun hidastuminen ei ainakaan toistaiseksi näy suomalaisyritysten kysynnässä. Talouden elvytys näkyy tällä hetkellä Kiinassa rahoituksen runsaana tarjontana, mutta lainojen takaisinmaksuajat ovat kiinalaiseen tapaan edelleen lyhyitä. Tämä voi tarjota kilpailuedun suomalaiselle vientiyritykselle joka pystyy tarjoamaan pitkäaikaisempaa rahoitusta kiinalaiselle asiakkaalleen, Relander sanoo.

Rahoituksen hyödyntäminen vientikaupoissa on lisääntynyt viime vuosina. Tämän tunnistaminen on olennainen osa vientiyritysten kilpailukykyä. Finnveran vientiyrityksille teettämä vaikuttavuustutkimus osoitti, että vientiyrityksillä voi olla korkea kynnys päästä mukaan tarjouskilpailuihin, ellei ulkomaiselle ostajalle tarjota tuotteen ohella myös rahoituspakettia. Rahoitusosaaminen on erittäin tärkeää myös vientiä suunnitteleville ja tekeville pk-yrityksille.

–Finnveran viennin rahoituksen, eli ostajaluoton ja vientitakuiden, kysyntä Kiinan-markkinoilla heilahti ylöspäin viime vuonna, mutta on mielenkiintoista nähdä, jatkuuko kasvu. Jos kyse on siitä, että kiinalaiset ostajayritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään aiempaa enemmän länsimaista rahoitusta ja vientitakuulaitoksia ostoissaan, se tieto on erittäin arvokasta ja voi ratkaista vientikauppojen voiton suomalaisille vientiyrityksille, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Lisätiedot:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, puh. 029 460 2601, [email protected]

Mika Relander, rahoituspäällikkö, [email protected]

Lisää aiheesta:

Suomalaiset pk-yritykset pärjäävät hyvin Kiinan-markkinoilla

Vientitakuiden kysyntä herännyt Kiinan-kaupassa

Jaa sivu: