Content Section
Uutiset

Finnveran luottovakuutuksia käytetty edellisvuotta enemmän – luottovakuutus turvaa vientiä ja parantaa viejän kilpailukykyä

""
Published date

Finnvera on myöntänyt vientikauppoihin luottovakuutuksia tänä vuonna 213 kappaletta, kaikkiaan 67 miljoonalla eurolla. Kappalemääräisesti myöntäminen kasvoi 57 prosenttia edellisvuodesta. Koronatilanteen vuoksi Finnvera voi myöntää luottovakuutuksia EU-komission poikkeusluvalla myös esimerkiksi EU-maihin, Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Puolet myönnetyistä luottovakuutuksista kohdistuukin näihin maihin. Poikkeuslupa jatkuu kesäkuun 2021 loppuun asti. Koronakriisin aiheuttamassa epävarmuudessa rahoituksen ja riskienhallinnan merkitys on suurempi kuin koskaan. Positiivista on, että erityisesti pk-yritykset ovat löytäneet luottovakuutukset.

Pk-yrityksille myönnettyjen luottovakuutusten määrä oli tammi-lokakuussa 169 kappaletta, kun määrä viime vuoden vastaavana aikana oli 75 kappaletta. Pk-yritykset ovat nousseet luottovakuutusten, eli vientisaatava-, laskusaatava- ja luottoriskitakuiden, pääkäyttäjäryhmäksi tänä vuonna.

Luottovakuutuksen avulla vientiyritys voi suojautua luottotappioilta ja toisaalta tarjota ostajalle pidemmän maksuajan, mikä parantaa vientiyrityksen mahdollisuuksia voittaa kaupat itselleen. Luottovakuutus sopii erityisesti jatkuvaan, lyhyen maksuajan kaupankäyntiin.

Luottovakuutuksen käyttö pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on ollut melko vähäistä, sillä käyttöä ei ole välttämättä nähty tarpeelliseksi tai tuotetta ei tunneta. Siksi on positiivista, että pk-yritysten halukkuus vakuuttaa vientikauppojaan ja tietoisuus viennin riskeiltä suojautumisen tärkeydestä näyttää nyt lisääntyneen.

‒ Koronan aiheuttama kriisi on hämärtänyt maailmantalouden näkymiä ja kasvattanut kauppaan liittyviä luottoriskejä. Nähtävissä on myös, että ostajat pyrkivät tällä hetkellä neuvottelemaan pidempiä maksuaikoja. Rahoituksen ja riskienhallinnan merkitys on suurempi kuin koskaan. Suosittelemme erityisesti nyt vientisaatavien suojaamista esimerkiksi luottovakuutuksella. Finnvera voi tarjota yrityksille työkalut riskeiltä suojautumiseen, jotta yritys voi keskittyä vientiin. Käytännössä 100 000 euron vientikaupan vakuuttaminen maksaa avausmaksuineen joitain tuhansia euroja, ja Finnveralta saa kaupalle 90 prosentin takuun, sanoo rahoitusjohtaja Tuukka Andersén Finnverasta.

EU-komission poikkeusluvalle jatkoa kesäkuun 2021 lopulle

EU-komissio laajensi koronatilanteen vuoksi EU-maiden mahdollisuuksia myöntää yrityksilleen vientitakuita ja osaltaan väliaikaisesti lieventää kriisin vaikutuksia luottovakuutuskentällä. Poikkeuslupa jatkuu kesäkuun 2021 loppuun saakka, ja sen puitteissa myönnetty Finnveran vientitakuu voi olla voimassa korkeintaan 27.12.2021 saakka.

Toimenpidepaketin johdosta Finnvera voi myöntää lyhyen riskiajan vientitakuita riittävän kotimaisuusasteen täyttävälle viennille myös EU-maihin ja läntisiin teollisuusmaihin, mikä ei normaaliaikana ole mahdollista. Finnvera suosittelee edelleen, että vakuutusta kysyttäisiin aina ensisijaisesti yksityiseltä luottovakuuttajalta.

Koronatilanne on vähentänyt vientiä, luottovakuutuksen kysyntä alhaisempaa kuin finanssikriisissä

Finnveran luottovakuutusten kysyntä on kuitenkin ollut tänä vuonna kappalemääräisesti alhaisempaa kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009, jolloin vastaava EU-komission poikkeuslupa oli voimassa viennin turvaamiseksi. Vuonna 2009 luottovakuutuksia myönnettiin yli 450 kappaletta, noin 85 miljoonalla eurolla.

‒ Koronakriisi näyttää vaikuttaneen enemmän viennin määrään, joka on laskenut edellisvuodesta. Tammi-lokakuussa 2020 luottovakuutustuotteiden alainen vienti oli 195 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli lähes 220 miljoonaa euroa, sanoo Andersén.

Luottovakuutuksia myönnetty lähes kaikkiin EU-maihin

Luottovakuutuksia on huhtikuusta alkaen myönnetty hyvin erilaisille toimialoille ja lähes kaikkiin EU-maihin, esimerkiksi Ruotsiin, Saksaan ja Baltian maihin sekä Iso-Britanniaan ja Euroopan lisäksi Australiaan, Japaniin, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Näihin maihin luottovakuutuksen myöntäminen ei normaalitilanteessa ole Finnveralle mahdollista, vaan vakuuttamisesta vastaavat kaupalliset luottovakuuttajat.

Lisäksi Finnvera on myöntänyt tänä vuonna luottovakuutuksia muun muassa Venäjälle, Brasiliaan, Intiaan, Chileen, Meksikoon ja Etelä-Koreaan, joihin vakuuttaminen on tavallisestikin mahdollista. Finnveran perinteiset suuren volyymin luottovakuutusmaat ovat Venäjä ja Turkki.

Lisätiedot:

Tuukka Andersén, rahoitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2688

Lisätietoa luottovakuutustuotteista Finnveran sivuilla

Tietoa pk-yritysten vientikauppojen rahoituksesta